is toegevoegd aan uw favorieten.

Luide toernooien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat zij niet met elkander strijdend maar elkander steunend optreden.

Het doel van de Kritiek moet zijn aan te toonen waar zij het eene doen, en waar het andere, — waar deze schrijfster wèl, en waar zij niet, voldoet aan het doel dat ze zich heeft gesteld.

»Wel de bizondere vormen van geestelijk leven, niet hun bloei en schoonheid zijn afhankelijk van den bepaalden vorm der stofïfelijkmaatschappelijke verhoudingen."

Deze uitlating (blz. 115) is even stellig als dichterlijk; d. i. uitgaande van een juist gevoel van de wijze waarop de ter sprake gebrachte levensvormen zich tot elkaar verhouden.

Ze komt geheel overeen met de voorstelling die zij vroeger (Socialisme en Literatuur p. 8) van dit verband gegeven heeft. »Het verband van moraal, godsdienst, kunst, met de (maatschappelijke) voortbrenging bestaat, maar het is een middelijk verband."

Ze komt ermee overeen, maar ze is helderder.

Vormen van geestelijk leven, vormen van