is toegevoegd aan uw favorieten.

Luide toernooien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maatschappelijk leven, — indien ge de onderscheiding maken wilt, beken dan tevens dat elke van de twee groepen, en elke op eigen wijs, eenzelfde leven uitdrukt: dat zij verbonden zijn als bloemen door eenzelfden wortel, en niet als afstammend de eene van de andere.

Dit is de opvatting van den natuurlijken mensch en van den dichter: ze is niet die van den stelsellievenden, die hetzij de geestelijke uit de stoffelijke of de stoffelijke uit de geestelijke levensvormen volgen laat.

Leven moet er zijn, zegt zij, ook uit haar stoffelijke arbeid en voortbrenging moet blijken dat de «maatschappij in beweging ' is; maar dan kunt ge ook zeker zijn dat de tijd haar eigen schoonheid zal voortbrengen, die in haar vormen zonder twijfel niet buiten den invloed blijven zal van andere haar omringende vormen, maar die haar opbloei tot schoonheid alléén ontleent aan het leven dat allen vormen gemeenzaam is.

De helderheid en stelligheid waarmee de schrijfster deze gedachte uiting geeft is van beteekenis. Ze is namelijk, omdat ze het tegen-