is toegevoegd aan uw favorieten.

Luide toernooien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deel is van alle stelsel, ook onvereenigbaar met het systeem dat door de geschiedschrijvers van haar partij doorgaans beleden wordt.

Historisch-materialisme heet de leer die geestelijke uit ekonomische verschijnselen verklaren wil. Hier ontmoet ons dus het feit dat een woordvoerster van een partij welke die leer zoo veel malen heeft voorgestaan, niet van haar stellingen uit, maar met natuurlijken en dichterlijken blik op de werkelijkheid een Geschiedenis van Kapitaal en Arbeid in Nederland geschreven heeft, die een bijdrage zijn wil tot de ekonomische geschiedenis der negentiende eeuw.

Het lijkt ons een vooruitgang waarover ieder die het dichterlijk en geestelijk leven van onzen tijd liefheeft, zich verheugen moet. Want meer dan alle passen van de verschijnselen in verstandelijke begrippen en stelsels, meenen wij, is die vrije en levende afbeelding van de werkelijkheid, die uit menschelijk meegevoel en uit liefde voor iedere werkelijkheid ontstaat. Terwijl tevens de mogelijkheid erdoor zichtbaar wordt, dat een zoo groote beweging als die