is toegevoegd aan uw favorieten.

Luide toernooien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eigenlijk een herleving van hollandsche renaissance-gedichten. Ik haal uit de gedichten van de volgende jaren den aanhef aan van het vers Sancta Catharyne: de martelares wier lijk door de engelen werd meegevoerd:

Een wacht van englen draagt

De maagd Uit koninklijken bloede Het offer van een gruwelmoord,

De martlares van 's Heeren woord,

Eerbiedig door het luchtruim voort. Wat sluimert in hun hoede Nu Catharyne veilig!

In 't: Heilig! Heilig! Heilig!

Ruischt om de moede leên Des hemels voorsmaak heen!

En dezen anderen aanhef, van het Oranjelied, waarin herdacht wordt hoe Vondel, hier »de Zwaan" genoemd, Prins Willem III begroette, toen die als tienjarig kind Amsterdam bezocht.

Toen de Amstelvloed Zijn ridderstoet,

De oranjesjerp om 't lijf geslagen,

De pluimen wapprende op den hoed, In 't spoor van 't vorstlijk kind zag jagen,

Toen hief de Zwaan Een lofzang aan:

Lang leve Oranje!