Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedachten bezighield? Het Oud-Holland van De Ruyter en Heemskerk, antwoordt ge.

Een vizioen van de zeventiende eeuw is het Gedroomd Paardrijden van 1874, geef ik u voor weerwoord, en ik vraag of ooit éénige verbeelding trouwer een dichter heeft bezield.

Dat Gedroomd Paardrijden heeft een ondertitel : Antwoord aan de Vrouwe van Meerhof heet die. »Beau fils; laat door uwe voorspraak aanstaanden Vrijdag op de Burcht twee rijpaarden te onzer beschikking zijn." Dit is het motto, een briefje klaarblijkelijk van de Vrouwe van Meerhof aan den Landjonker, waarop de 384 strofen van het gedicht een antwoord zijn. Den opmerkzamen levensbeschrijver van wien ik sprak ontging het niet dat deze zesregelige strofen van alexandrijnen met drie rijmparen, in vorm niet veel verschillen, noch van de bespiegelende strofen uit Wilhelms Reize — den lezer zij aanbevolen ze na te slaan — noch van de vijfregelige alexandrijnenstrofen waaruit het stukje in De Muzen is opgebouwd. Niet alleen in de verbeelding dus, ook in den versbouw dit zich levenslang gelijk blijven.

Sluiten