Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Isaac dein Son dir lassen bleiben" ook letterlijk verstaan worden ?) alleen, laat ons aannemen, ging Van der Noot naar Londen, en door deze bitterste ervaring werd in de nu volgende jaren de bouw van zijn geestesarbeid bepaald.

Niet enkel dat Kosmica erkend wordt als werkelijk; maar in tegenstelling tot haar ontstaat de Olympia die hem troosten moet, en begrijpelijk door haar worden die allerzonderlingste figuren van Chrysea en Argyrea (gouden-zilver in één woord) die hem ten dubbelen troost door Olympia moeten worden toegevoerd.

Men ziet hoezeer een werkelijk gegeven hier de basis van een verbeelding geworden is. Met dit aan te toonen wordt die verbeelding niet verklaard; verklaard wordt alleen het minst eigenaardige; maar belangwekkend is het aantezien hoe een werkelijke toestand aan een ver boven en buiten die werkelijkheid reikende aandoening en bedoeling zijn vormen en tegenstellingen leent. Kosmica is de werkelijkheid, bij Van der Noot hoofdzakelijk dienstig om in hem de verbeelding te ontwikkelen, de eenige die zijn leven zou verheerlijken: van Olympia.

Sluiten