Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indien het er mij om te doen geweest was dit tafreel in al zijn verscheidenheid te doen uitkomen, zou ik niet verzuimd hebben de schertsen tegen de zich nog verbergende khaki's, het sterven van luitenant Pilkington, den ammunitiewagen met de prachtige paarden die in

et enge pad niet draaien konden, en meer boeiende bizonderheden aan te halen, maar voorbeelden van gelukkige schildering geef ik ater nog en ter teekening van de kordaatheid is het overgeschrevene voldoende.

Van wie anders, niet waar, dan van vrije mannen kan men zulk een onafhankelijke strijdvoenng verwachten? Van wie anders dan van geweten-vollen zulk een doordachte saam-

werking ?

O

Een beminnelijk beeld is het, in dit boek,

waaruit ons de Lijdzaamheid toelacht van het Boerenvolk.

»Zoodra wij bij een »uitspanplek" arriveerden moest de een haastig hout zoeken en vuur maken, de ander water halen en een derde de kleine werkjes doen. Het was de gewone strijd om het bestaan; wie het vlugst bij de

Sluiten