is toegevoegd aan uw favorieten.

De Oranjebond van Orde, gevestigd te Utrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot een goed einde kunnen worden gebracht, zonder de Bondsfinanciën te ontredderen. Het kapitaal voor den aankoop kan worden gevonden uit de hierboven vermelde crediet-hypotheek, terwijl het provinciaal subsidie van f 50.— per Hectare, als het zal zijn aangevraagd, ongetwijfeld zal worden verleend.

Het optreden van den Bond, ten aanzien van de ontginning van dit Zand, heeft niet nagelaten een zeer gunstigen indruk te maken. In een brief door het Bondsbestuur van hooggeplaatste zijde ontvangen, werd dan ook gezegd: >Ik hoop dat langzamerhand nog meer Zanden door

den Bond zullen geëxploiteerd worden. De zaak is bij den Bond in goede handen." Het Bondsbestuur aanvaardt even gaarne deze opdracht als de daaraan voorafgaande vriendelijke betuiging. Zorsre men slechts dat de Bonds-bruine den hem toe-

o

gedachten last zal kunnen trekken. Hij is gewillig als een sleepersknol.

Nog moge vermeld worden dat de Regeering een en ander maal blijk gaf 's Bonds ontginning van zandverstuivingen goed gezind te wezen, door bij de opmeting der Zanden een gedeelte der kosten ten laste van het Rijk te brengen.