Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1902. 21 April. üe Bond ontvangt een met vruchtgebruik bezwaarden in rechten betwist legaat

r _

van j 20,000. — .

19 Mei. Het Bondsbestuur begint pogingen in het werk te stellen tot verkrijging van

het Drouwenerzand in de gemeente Borger.

T • O O

7 Juni. Besloten wordt gronden ter ontginning aantekoopen in de gemeente Boekei (Mislukt.)

15 October. Het Algemeen Bestuur biedt aan Mej. B. L. W. Van der Hucht te 's Gravenhage, Presidente van de »Kwartgulden-Vereeniging voor Heide-Ontginning«, het Eerelidmaatschap van den Bond en een herinnerings-album aan. (Besluit van de Algemeene Vergadering van 7 Juni 1902.)

25 >> Besloten wordt tot aankoop van het Drouwenerzand. Idem tot het aankoopen

van gronden ter ontginning in de gemeente Lage Mierde. (Mislukt.)

Sluiten