Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PROPORTIONEELE OPSTELLING.

De tabel voor het vervaardigen van abnormale modellen geeft voldoende en juiste aanwijzingen om de hier omschreven afwijkende lignren te construeeren.

Het verdeelingssysteem is in deze methode, door rechte en haaksche verbindingslijnen tot een minimum gereduceerd, wat voor den leerling gemakkelijk is en waardoor de uitgangspunten veel vaster en juister zijn.

Gemakshalve heb ik mij voor deze ontwerpen bediend van een bovenwijdte van 96 cM., welke echter in alle maten op dezelfde manier kan herleid worden en waarvoor men de herleidingschaal kan raadplegen.

Daar ook bij het vervaardigen van stand modellen niet altijd dezelfde verdeelingsmaten gelden, kan daarvoor de tabel voor het vervaardigen van standmodellen geraadpleegd worden, waarin de afstanden voor alle maten tot in de kleinste bijzonderheden zijn genoteerd.

Zonder uitsluitend standmodellen te maken, kan deze methode ook in toepassing worden gebracht voor modellen naar maat.

Het gebeurt dikwijls, en vooral in groote zaken, dat men niet altijd de maten heeft om een opstelling naar maat te maken.

ïn dat geval wordt het model opgesteld naar de genomen bovenwijdte, onderwijdte, rugbreedte, mouwlengte, armsgatdiepte, taillelengte en geheele lengte, terwijl het tevens van groot nut is te weten hoe de stand van de figuur is, hetzij vóór- of achterover, zware borst, sterk uitstekende schouderbladen, links of rechts lager, hooge of afhangende schouders, enz.; waarmede met het snijden rekening gehouden moet worden. Ten slotte nog deze opmerking dat de maten over de jas gemeten kunnen worden, behalve de boven- en onderwijdte. Deze worden over het vest gemeten. Dit geldt ook voor de overjas, doch deze wordt dan 4 cM. grooter opgesteld. B.v. meet men over het vest 96 cM. bovenwijdte, dan moet de overjas 100 cM. bovenwijdte worden opgesteld.

Fi guur 1 is de beginopstelling van een Jacquette met de verdeelingspunten op lijn A—C en lijn A—B en de verbindingslijnen, noodig voor het opstellen van den rug.

Om reden een volledige teekening voor de oningewijde te ingewikkeld is, vooral met het oog op zelfonderricht, wordt met Fig. 2 de daarstelling van rug en zijstuk vervolgd.

Op Fig. 3 wordt het voorpand bijgeteekend en de opstelling van den schoot aangegeven.

Figuur 4 geeft de complete opstelling van een jacquette te zien met volledige omschrijving.

Met de opstelling van de colbert, het vest en de pantalon wordt op diezelfde manier gehandeld. Met deze toelichtingen vertrouw ik te kunnen volstaan en zullen de meest voorkomende modellen in teekening gebracht worden.

De ontwerper,

C. HOOGENDOORN.

Sluiten