is toegevoegd aan uw favorieten.

De coupeur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De schoot.

De afstand N N tot U 6 is cM.

Plaats den winkelhaak op U, 1 cM. binnen en 1 cM. onder den achterkant van het zijstuk punt U U en geeft de wijdte van den schoot aan punt A A. Ter hoogte van de bassinwijdte op ongeveer V3 van af U U 2 cM. uitgaan voor ronding en van daar uit 4 cM. aangeven voor plooi. Tusschen voorpand en schoot van voren 2 cM. uitnemen.

Meet de lengte van den rugschoot en geef die zelfde lengte aan den schoot, punt A A. Van voren 2 cM. verlengen.

De winkelhaak 4—7—1 is voor weinig afgestoken model.

De lijnen R 1—2—l is voor meer weggesneden model.

Plaats een secon tegenover den zijnaad en de kleppen op de helft van het zijstuk en

lijn n N—U.

Teeken de omtrekken van den schoot als het Figuur.

De kraag.

Üe kraag wordt in het halsgat opgesteld.

Tusschen den revers en den kraag 2 cM. uitnemen om daardoor den revers tot het eerste knoopsgat te laten omrollen.

Van af de secon tol Z de halsholling volgen en vervolgens door Z Z 5 cM. van af F.

Van af Z Z is de lengte Vc = 8 cM. (dezelfde afstand als A—Al).

De breuklijn is o cM. van punt Z door F.

De breedte van den kraag wordt gewijzigd naar eigen smaak of mode.

— Fig. 5 —

Jacquette op vier knoopen gesloten.

De constructie van Fig. 5 is hetzelfde als

F i «t 4 i iD. -t.

Dit model is met hoogen omval en op 4 knoopen gesloten, waarop met de opstelling van den kraag gerekend moet worden.

Wanneer bij een lagen omval (zie Fig. 4) de kraag van voren 2 cM. wordt afgestoken, kan men voor dit model volstaan met den kraag 1 cM. af te steken.

De bewerking van deze modellen is een¬

voudig, zonder veel krimpen of uitrekken, waardoor dikwijls het model uit het verband wordt getrokken.

De rug moet aan den schouder, tusschen punt E en F, 1 cM. ruim worden aangezet, waarna met het uitpersen van den naad deze ruimte wordt uitgezet. De mouwruimte op den schouder is 5 cM. en moet worden uitgezet met het uitpersen v:m den naad. Het getailleerde gedeelte van het zijstuk moet ook iets uitgezet worden.