is toegevoegd aan uw favorieten.

De coupeur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T

— Fig. 12. —

Twee ryen getailleerd Colbert op drie knoopen gesloten.

Maten.

Bovenwijdte. ... DG cM. Onderwijdte. ... 1)0 „ Bugbreedte. . . . 11) „

Korte taillelengle . . 44 cM Lange taillelengle. . 48 ,, Geheele lengle. . . 78 ,,

Opstelling.

Trek een winkelhaak A—C en A— B.

Van A naar A 1 is V6 = 8 cM.

Van A naar D is V* + V0 = 20 cM. (rugbreedte).

Van A naar C is 48 — 2 = 46.

E is de helft van D—C (voor de armwijdte).

F is de helft van E—C (halspunt).

F—G is dezelfde afstand als A—A I.

Van G naar A een lijn trekken om punt II te bekomen.

A—I is Va = 24 cM. (rughoogte).

A—J is 44 cM. (korte taille).

A—K is 48 cM. (lange taille).

A—B is geheele lengte 78 cM.

De bekomen punten doortrekken als volgt :

Van I) naar M. Van E naar N. Van F naar O. Van C naar P en van II naar L.

Van I naar Q. Van J naar B en van K naar S.

Van af K op de lange taille 2 cM. naar binnen gaan en van daaruit een lijn trekken naar A.

Van deze lijn uit wordt de boven- en onderwijdte gemeten.

T is de helft van A—I. •

De lijn II—0 geeft de schouderhoogte van den rug aan. De lijn T—N de breedte van de carrure.

De rugbreedte in de taille is 1/3 = 16 cM. en op de lengte van M tol L.

Teekenk de omtrekken van den rug als het Figuur.

Maak het split in den middenrugnaad 18 cM. tong.

De lijn T—C dient voor de schouderhoogte van het voorpand.

.Vleet de schouderlengte van den rug en geef diezelfde lengte aan den schouder van het voorpand van af ruim 1 cM. boven punt F tot X. liet voorpand en de rug sluiten op de lijn N—T tegen elkaar aan.

De zijnaad wordt boven de korte taille 2 cM. getailleerd en kruist de lijnen D—M en J—B op de korte taille.

De breedte van het voorpand van onder is % van M—L.

Teeken schouder, arsmgat en zijnaad als het Figuur.

De halsdiepte is van af C V» = 6 cM.

Een derde van Y—C is de halsholling punt Z.

J 1—Q 1 is de halve borst wijdte 48 + 6 = 54.

J 1—B 1 is de wijdte in de taille 48 + 6 = 54.

Van Q 1 tot O en van B I tot B is 8 cM.

In deze wijdte is alles inbegrepen en komen de knoopen 12 a 15 cM. op den kant te staan.

De voorkant van onder l cM. afsteken.

De spiegel is 4 cM. breed.

Van daar tot A A is ook 4 cM. Van A A lot B B is 5 cM. Teeken de verdere omtrekken van het voorpand als het Figuur.

De plaatsing van de secon is op de armsgatlijn de helft van IN—U en ter hoogte van den zak op de doorgetrokken lijn E—N. De secon wordt 1 a Va cM. getailleerd.

De zijzakken worden geplaatst op V3 = 52 van af hel armsgat, Ve — 8 cM. van af de lijn D—M en 16 a 17 cM. ingang.

De borstzak op de armsgatlijn 5 cM. van af punt N.

De kraag een cM. meer afsteken en verder opstellen als Figuur 9.