is toegevoegd aan uw favorieten.

De coupeur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De kloksehoot.

Do opstelling van don school voor gekleede overjas is als volgt:

De afstand N N—U is 1! cM. Plaats den winkelhaak op U en den achlerkant van het zijstuk punt 0 0, waarna men de wijdte van den schoot kan aangeven, punt Y V. Ter hoogte van de bassin wijd te 2 cM. ronding geven en 4 cM. aansnijden voor plooi. Meet de lengte van den rugschoot en geef diezelfde lengte van 0 0 tot V V.

Trek een rechte lijn van af O O door de helft van N N—U lot P P.

Deze lijn wordt 2 cM. uitgehold, waardoor de schoot klokvormig valt. Pla als den winkelhaak op U—P P en teeken den voorkant van den schoot tot W W.

De voorlengte van den schoot P P—W W is dezelfde afstand als de achterlengte O O—V V.

Dit model wordt ook veel gedragen met doorloopenden laillenaad en rug uit één stuk.

Men knipt dan op de taillelengte den rug door. De rechter ronde zijnaad loopt door tot langs de plooi.

Voor onderslip een een apart stuk aanzetten.

Fig. 43.

Gekleede Overjas met kloksehoot.

11