Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GROOTHANDEL IN

Beuken-Houtskool.

Beslist reukeloos. - Billijke prijzen.

B. PERRIDON,

ROTTERDAM. Oostzeedijk 182.

Telefoon 4174.

,<?' „LE TAILLEUR."

Cr •

^ Handel in Kleedermakersfournituren. ^

G. F. C. H. SLIJKHUIZEN, Hoogezand 3, Den Haag.

AGENTUUR

IN

v. d. BRINK's

Houtskool-

Persijzers.

Munt uit boven andere Fabrikaten, daar deze ijzers gesmeed zijn (niet gegoten), voorkomt liet hol- of rondtrekken der onderplaat, zeer zuinig branden, op alle hitte is te temperen en geen asch noch vuur laat vallen. Bewijzen van tevredenheid voorhanden.

Inlichtingen of adressen om eerst te informeeren worden zeer gaarne verstrekt.

Prüzen • 6 7 9 kilo. Levering na

f7.- 8.50 10.- postwissel.

Sluiten