Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitgaven van ft. W. Sijthoff te Leiden.

Practische Handleiding

VOOR HET

NAAIEN EN KNIPPEN

VAN

Dames- en Kinderkleeding,

volgens Weener Coupe,

DOOR

CH. CONTENT—DUITZ.

TWEEDE, VERBETERDE DRUK.

Groot 4°. met ± 60 afbeeldingen tusschen den tekst,

Prijs fl.90.

Yoor Abonnées op „De Graeieuse" f0.90.

PRACTISCHE HANDLEIDING

voor het

NAAIEN EN KNIPPEN

van

Dames- en Kinder-Reform-Bovenkleeding.

door

CH. CONTENT—DUITZ.

4

Groot 4°. met 75 illustratiën tusschen den tekst. Prijs fl.90. Voor Abonnées op „De Graciense" f0.90.

De eenig practische en keurig geïllustreerde Handleiding voor Modisten, Kleermakers en Dames, die zelf hare japonnen

vervaardigen.

In de inleiding schrijft de Arts Barnstkin Jr. o. a.:

Daar het doel van den medicus moet zijn, eer kwalen te voorkomen, dan. kwalen te genezen, zoo ben ik gaarne bereid de reformkleeding aan te bevelen le Omdat ik dagelijks de gevolgen van verkeerde en ondoelmatige klee derdracht te aanschouwen krijg,

2e. Omdat de reformkleeding het snelst ingang zal vinden, als zy, die door hun beroep en studie 't beste de physiologische en pathologische eigenschappen van het menschelyk lichaam kennen, deze kleeding aanbevelen.

Reform-Mode-Album III.

Tachtig NIEUWE modellen voor Reformdracht,

zoowel boven- als onderkleederen, voor verschillende

leeftijden.

Rijk geïllustreerde Handleiding tot het zelfvervaardigen van Reform-Kleederen, voorzien van vele practische raadgevingen en knippatronen.

Bewerkt door de Redactie van „DE GRACIEUSE."

Prijs f 1.50, voor abonnees op DE GRACIEUSE f 0.60.

Onze Baby,

Afbeeldingen met Babykleertjes, Knipoverzichten, afzonderlijke afbeeldingen op natuurlijke grootte, met daarbij behoorende beschrijvingen

DOOR DE

Redactie van „De Graeieuse."

Met 114 afbeeldingen.

Prjjs ƒ1.50.

Voor Abonnées op „De Graeieuse" f 0.75.

Bjj alle Boekhandelaren voorhanden,

JL/T •

Sluiten