is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boek der sporten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wie zal ontkennen dat dankbaarheid na gevaarvolle overwinning het menschelijk gemoed weeker moet hebben gestemd en voor hooger gevoel ontvankelijk kan hebben gemaakt.

Dat eerste schiettuig was de slinger, het eerste werptuig de spies, beide in

geoefende hand niet t^verachten wapenen. De lans, nog heden bij de cavalerie in

1 • _i _ _ p i . .

geui U1K, is ae naneer van tie werpspies der ouden en de slinger heeft zich tot in 1572 als krijgswapen weten te handhaven.

De slinger werd als jacht- en krijgswapen (jacht en oorlog zijn takken van den zelfden boom en het vechten is zoo oud als de wereld) opgevolgd door den boog, zeker een uitmuntend juistheids wapen, en zooals de overlevering wil door Lamech, de vader van Noach, uitgevonden. Goede boogschutters hebben er wonderen mede verricht en — er is hoegenaamd geen nieuws onder de zon — er al aardig succes op wedstrijden mede behaald in vroeger dngen. Lezen wij niet in de Ilias, dat Agamemnon de helden oproepende zegt:

Een maagd, de waarde wel van twintig ossen, wordt

De prijs voor hem wiens pijl het verst door 't luchtruim snort.

En wie herinnert zich niet uit Walter Scotts „Ivanhoe" het kostelijk verhaal van den match tusschen Locksley en den braven boogschutter Hubert.

Trouwens de bedrevenheid der engelsche boogschutters stond even hoog als die van de Balëarische slingeraars. Een goed boogschutter schoot tot 400 a°50()

meter en op 200 meter ging zijn pijl nog door een eiken plank. De gewone afstand was toen 240 yards en in 1520 schoot Hendrik VIII tegen de beste fransche boogschutters op dien afstand met succes.

In het zeer interessante werk „The gun van W. W. Greener komt een afbeelding voor van den engelschen boogschutter, waarvan hier boven een reproductie. De hamer, die zij op den rug droegen, diende tot het afmaken der gewonden .... een verbeterde knods eigenlijk, later wederom verbeterd tot

de gepunte morgenster. De beste boogschutters schoten tot 12 pijlen in de minuut met een kracht waartegen goed gesmeede harnassen niet altijd bestand waren en snelvhichtencl haarwild, zoowel als dc vogel in de lucht, werd op grooter afstand dan onze tegenwoordige jachtgeweren het vermogen, getroffen en geveld.