is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boek der sporten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in Si'ilil heeft, is die industrie tot een hoogen trap gebracht. Een liainmerless drilling niet Kruppstaalloopen van slechts 7 *8 gewicht is een fraai stuk arbeid, een sterk, vertrouwd geweer, voor duitsclie jachttocstanden bizonder geschikt en het wapen bij uitnemendheid, zoowel voor den jager op drijfjacht als voor den torster, die het opzicht heeft in de uitgestrekte bosschen aan de russische of fransche grenzen.

De vervaardiging van het Kruppsche geweerstaai, heeft de duitsclie geweren in eens naar voren gebracht, uithoofde dat materiaal in weerstandsvermogen ook het beste engelsche of Bernard damast overtrof. Krupp's fabriek maakt drie soorten loopenstaal, namelijk Flussstaal, voor gewone hagelloopen, Gussstaal voor kogelloopen en het speciaal geweerloopstaal. Deze laatste soort alleen draagt Kiupp's fabrieksmerk, dat ik hier volgen laat.

Ook in Frankrijk staat de geweerfabrikatie zeer hoog, Jict beroemde fransche damast is wijd en zijd vermaard en te Chatellerault, St. Etienne, Versaiiles, maar vooral in Parijs worden uitstekende jachtgeweren vervaardigd. Eerste soort engelsche loopen gemonteerd door een parijsch arquebusier geven u een geweertje om van te watertanden, d'un chic achevé et d'une solidité a toute épreuve.

In Engeland, Frankrijk, Duitschland en België bestaan proefstations, waar meestal onder gouvernements controle, beproeving en keuring moet gehouden worden van het loopenfabrikaat, een inrichting ten onzent niet bestaande maar die »a boon and a blessing« is voor ieder die een jachtgeweer in handen neemt.

In Engeland heeft men twee van die beproevings instituten, één staande onder administratie van „the Gunmakers Company", liet andere onder opzicht van „the Guardians of the Birmingham Proof-House."

Zij stempelen, na beproeving, de loopen met deze proefinerken:

NOT FOR BALL.

proeftnerk der Gunmakers Company.

NOT FOR BALL.

proefmerk van liet Birmingham Proof-House.

Het cijfer 12 B is de maat van het kaliber (Bore) onmiddellijk achter de geweerkamer gemeten, het cijfer 14 M dat van het kaliber aan de tromp (Muzzle). Beide deze proef merken dienen voor chokebore loopen.