is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boek der sporten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÊÉ>

g voor expressbuksen die veel zwaardere kruitladinoren schieten.

Terwijl op alle jachtgeweren en buksen voor rookzwak kruit, bovendien nog de letter (gekroond), 11a de doorstane proef, ingestempeld wordt.

De bewerking der loopen en het materiaal waaruit zij vervaardigd worden maakt 111 hoofdzaak de waarde van het geweer uit. Damastloopen die uit de hand gesmeed dienen te worden, zijn uit den aard veel duurder, terwijl het Kruppsgeweerstaal fabriekmatig vervaardigd wordende goedkooper is en toch in soliditeit het beste rozendamast overtreft.

Goede loopen moeten elastisch zijn en blijven, het metaal moet als het ware veeren om den enormen gasdruk bij de ontbranding der lading te kunnen weerstaan die, al naar mate van de soort en het gewicht van het kruit, in buksloopen tot 4000 atmosferen kan stijgen en een pressie op den geweerwand uitoefent tot 36000 kilogram per □ Eng. duim toe. In de tweede plaats is de balans van het geweer een zaak van groot gewicht, eindelijk moet de lengte van de kolf en de hoek die zij met de loopen vormt, geheel geëvenredigd zijn aan de statuur van den schutter.

De fijne schutter zal twee full-chokc loopen verkiezen, maar een geweer met

rechts een cylindrische, links een full-choke loop, is in het algemeen een meer geëigend wapen.

Het schieten zelf, is een kunst, een gave, een intuïtie, het gaat daarmede als met billardspelen, ieder kan het leeren maar van de vijf-en-twintig billardspelers worden er maar een of twee matadors. Oefening en nog eens oefening zal ieder verder brengen, maar behalve dat, zijn goede oogen, vlugge spieren, intelligente handen en een karakter dat rustige kalmte weet te vereenigen met bliksemsnel handelen, vercischten voor den goeden jachtschutter.

Wij hebben in Nederland uitstekende schutters, j,-i onze landaard leent er zich toe; men doorbladere over dit onderwerp maar eens de Nederlandsche Sport, l io?01 'iet verslag van den schietwedstrijd te Haarlem gehouden 15 Augustus

' waar de heer J- Leembruggen achtereenvolgens 49 clav's raakte, makende met de vier evenzoo geraakte proefschoten de zeker niet alledangsche serie van 53 raakschoten. Dan de wedstrijd van 17 Augustus 1894 waar wij vermeld vinden ( at e heer J. J. Witsen J. Jzn. met 13 achtereenvolgend geraakte doubletten tegen 12 van den heer F. J. Evekink Busgers, overwon, zeker een zeldzaam staaltje van de trefzekerheid dier beide schutters.

Ook de lieer R. Th. Baron van Pallandt Eerde is een bekend schutter, wiens roem als zoodanig nog verder ging dan het land tusschen de Schelde en de Noordzee; no» onlangs (3 Mei 1900) won ZEd. op de Gunclub op een en denzelfden dag drie matches. Een singelbarrel sweepstake van elf schutters, een handicap met negentien mededingers, en eindelijk de Ainberite cup competitie tegen achttien schutters waaronder geweren als Mr. Harding Cox, Mr. Ilaviland en Mr. D. J. Bradley.