is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boek der sporten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tcekelinghc, keghelscole, cloot- of kci/lbacin, kegelen, kegeler, kegelaar, kegelspeler, kegelbaan, kegeljongen, enz.

Het ontstaan van het kegelen moeten wij weer zoeken in cle grijze oudheid. Het is bekend, dat de oorsponkelijke wapens der ouden uit hard hout vervaardigd, te gelijk als slag- en werpwerktuig dienst deden. Gevonden wapens der Germanen en Franken zijn o. a.:

de knods (keyl, keule);

de ango of hang; . — —:——

en de framea of werpspies. ■ 9

Deze laatste waren meestal uit steen, graniet, brons of later van ijzer vervaardigd. Onze Germaansche voorouders waren, zooals Seneca in zijn brieven getuigt, zeer bedreven in het hanteeren der knodsen, en moeten wij in het werpen dezer knodsen naar een bepaald doel, het ontstaan van het latere kegelen zoeken. Naderhand gebruikte men niet alleen wapens, doch ook knooken, steenen, stokken, schijven en eindelijk klooten of ballen.

Dat het kegelen ontstaan zoude zijn uit het met knooken, steenen, enz. werpen naar een bepaald doel, vraagt nadere bewijsstukken.

Het kegelspel, door D. Teniers.

Werpen wij een terugblik op de godenleer der oude Germanen. Deze volkstam en alle Noordsche volkeren beschouwden Wodan (waarvan onzen naam Woensdag) als het begin van alle zaken en vereerden hem als god des oorlogs. Hem ter eere werden krijgsgevangenen en bij gebrek hieraan paarden geofferd, wijl Wodan (Odin) van deze offers hield; wij vinden hem meestal afgebeeld met het geraamte

8