Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer het kegelspel zijn intrede in ons land heeft gedaan, is niet met zekerheid te zeggen. In het aangehaalde werk van Ter Gouw bl. 333 staat: »het is moeilijk uit te maken hoe oud het kegelspel is; jonger dan de 15de eeuw is het zeker niet en 't was in de 17de eeuw ook al een kinderspek. In het archief van Kampen vinden wij evenwel in een stuk van liet jaar 1341 reeds gesproken van Jcekelinghe, of kegelen.

De algemeene verspreiding van het kegelspel mag men in het begin der 16de eeuw stellen, wat wij moeten afleiden uit een in 1522 verschenen werk van Thomas Murner, geb. 24 Dec. 1475 te Straatsburg, overleden omstreeks 1538 te Heidelberg, hetwelk getiteld was: „kogelspil, gebrachttizirt ausz den yeczigen Zwytracht des Glaubens" (kegelspel, uitgedacht volgens de tegenwoordige tweedracht des geloofs.J

Het kegelspel was in de 17de eeuw in Duitschland, Nederland, Frankrijk, Rusland, Zweden, Italië, Zwitserland en Engeland algemeen bekend. In aansluiting aan het bovenaangehaalde van Ter Gouw, vinden wij achter de „Minneplicht en de Kugsheitskamp" een werkje, getiteld: „Kinderwerek ofte sinnebeelden van de spelen der kinderen' gedrukt te Amsterdam bij Jacob Aertsz. Calom in 1626; daaruit weten wij waarmede de Nederlandsche jeugd zich in de eerste helft der 17de eeuw vermaakte, en vinden tusschen de geliefkoosde spelen ook het quillien of kegelen.

De namen en uitdrukkingen in gebruik bij dit spel, hebben wij uitvoerig beschreven in ons werkje: De Geschiedenis van het Kegelspel, uitgegeven door de kegelclub „De Kroon" te Haarlem 1897.

De Hollandsche kegelbaan, ter lengte van 16—24 M., heeft aan het einde een vlakken, vierkanten vloer, waarop 9 kegels, zooals in onderstaande teekening in vierkant geplaatst worden.

N°. 1 Voorste kegel.

N°. 9 Achterste kegel.

N°. 4 Linkerhoek kegel.

N°. 6 Rechterhoek kegel.

N°. 2 Linker voorkegel.

N°. 7 Linker achterkegel.

N*. 3 Rechter voorkegel.

N°. 8 Rechter achterkegel.

Bij het spel met 10 kegels, in Amerika in zwang, is de opstelling eene andere, en wel in een driehoek.

Achter de kegels vindt men de matras. Van genoemd vierkant naar het andere einde der baan loopt een smalle plank 5 a 6 centimeter boven het niveau liggende,

Sluiten