is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boek der sporten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevestigd (de naam was vroeger Olympia) en in 1884 het heldhaftig Rotterdarnsch Concordia. Langzamerhand werden ook de oostersche broeders door het spel aangetast, zoo o.a. Wageningen, Enschede, Apeldoorn en Nijmegen.

liet heeft lang geduurd, voordat men zich ging wapenen om tegen naburige du >s te velde te trekken. De lste wedstrijd wordt aangegeven als gespeeld op 2 November 1886 tusschen de Amst. F. C. Sport en H. F. C. Veel organisatie-geest werd er verder niet aangetroffen.

Het volgend jaar is men een flinke sport hooger geklommen. In Amsterdam is de Voetbal Vereeniging Amsterdam degene, die het meest over zich doet spreken. Spel en regels worden meer bekend en tevens is dit het geboortejaar van onze geduchte kampioen club R(un) A(mstels) P(rogress). Gewichtige wedstrijden in dit jaar zijn: 1887 13 November in den Haag slaat H. F. C. de H V. V. (Olympia) met 1 goal, 1887 27 November in Rotterdam speelt Concordia gelijk met V. V. Amsterdam 1—1. 11 December in Haarlem slaat H. F. C. de

II. V. V. (Olympia) met 5—0 en 31 December in Amsterdam Concordia slaat V. V. Amsterdam met 1 — 0.

Ier wijl toen reeds een club n.1. Sport (Amsterdam) van het aardrijk verdween,

had de V. V. A. reeds Engelsche wedstrijden in het hoofd, die er evenwel in bleven zitten.

In 18SS duifden do clubs onderling eikaars krachten meer meten en tevens

werden er stappen gedaan om cenlieid van spelregels te verkrijgen, iets wat van het meeste gewicht was.

Concordia speelt tegen een Haagsch elftal (1—0), H. F. C. ten-en R. A. P.

* l ' C' tCgen V' V' A' V' V' teoen een elftal uit Enschede

(4-U). Dit was de eerste wedstrijd tusschen een westelijke en oostelijke club. H. h. C. speelt nog twee spellen gelijk tegen R. A. P. en V. V. A. beide 0 — 0.

Steeds neemt de voetbalsport in bloei toe. Zoovele wedstrijden komen in het najaar van SSS en voorjaar van 1889 tot stand, dat reeds een lijstje van verhouding is op te maken. Voor Januari zijn reeds meer wedstrijden gespeeld dan in het geheele seizoen 1887-S8. Er worden totaal 23 wedstrijden gepubliceerd. Maar er zijn er veei meer gehouden, want overal zijn clubs, die nog onbekend zijn. Concordia uit Rotterdam onderscheidt zich het meest. Zij slaat Excelsior (Haarlemï (4-0) H. F

C' (1~0) °^rmPia Otterdam (4-0) V.*V. A. (1-0), H. V. V. (1-0). Slechts van H. V. V. verliest zij (0-1) en met V. V. A. speelt zij gelijk (0 - 0). Na Concordia volgt H. F. C. met 7 wedstrijden gespeeld 2, gewonnen 3, gelijk gespeeld en 2 verloren, daarna V. V. A. 6 gesp., 1 gew., 4 gelijk 1 verl. H. V. V. 6 gesjh 2 gew., 2 gelijk, 2 verl., R. A. P. 5 gesp., 0 gew., 4 gelijk, 1 verl. Excelsior en Olympia spelen slechts een minimum aantal wedstrijden. In het oosten begaven zich in het strijdperk Gelria (Nijmegen), Go-ahead (Wageningen), uitslag 0-0. Hirundo, Arnhem en Velp.

Ook worden in dit seizoen, dank zij de bemoeiingen van den heer Muiier, voor het eerst wedstrijden gespeeld tusschen de provinciën Noord- en Zuid-Holland en