Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nog dient vermeld, dat Excelsior Haarlem dit seizoen is ontbonden. Reeds nu gaat men consuls aanstellen en ook toen werd de bepaling aangenomen, dat elke l*te klasse club minstens 2 punten op het eind moest hebben behaald. Groote verandering kwam nog in het rechtercollege. Tot nu toe speelde men met 2 umpires, 1 referee, als hoogste uitspraak, voortaan met 1 scheidsrechter en 2 grensrechters.

Seizoen 1891/2. Concordia en Olympia zijn samengesmolten inR.C. enY. V. Zij slaat in het begin een mooi figuur, maar R. A. P. slaat haar 2—1. R. A. P. behaalt overwinning op overwinning, terwijl de Hagenaars 111 krachten verliezen. De V. V. A. maakt een heel treurig figuur en verlaat in den Haag het veld wegens geschil met den referee zonder den match uit te spelen. Victoria zit hare stadgenoote R. C. en V. V. in den weg en slaat haar met 2 1. De grootste overwinning

behaalt R. A. P. op V. V. A. (16-0) daarna H. F. C. op V. V. A. 12-0.

De eindstand is: 1 R. A. P. 9 gesp. 8 gew. 0 gel. 1 verl. 16 punten en 4o goals voor 9 tegen 2 R. C. en V. V. 9—5 2—2 —12—80 12. 3 II. F. C. 3^2-4-8-29-22. 4 H. V. V. 9—3-2-4-8—13-14. 5 Victoria 9-2-1—

6—5-12-35. 6 V. V. A. 5—0-1-4-1-4-41.

In de 2de klasse wordt Go-ahead kampioen. Nog steeds wordt hier in ronden gespeeld. Quick slaat Haarlem 1—0, Quick slaat Sparta 2—1, Go-ahead slaat Hercules 4—0, na eerst er mede gelijk gespeeld te hebben en ten slotte slaat

Go-ahead Quick met 1 — 0.

Andere belangrijke wedstrijden zijn de provinciale wedstrijden, waarbij j\oord

won met 8—1 en 3-2 en tusschen de R. C. en V. V. en Antwerpen, waarbij

Rotterdam won met 5—0. Sparta dat al veel schoons te zien gaf, slaat Hercules

met 1-0, maar krijgt van de H. V. V. klop met 8-0. Rapiditas in Rotterdam

versloeg zij daarentegen met 9—0 en 12—0.

Seizoen 1892/3. Waren vroeger de clubs van den bond lid, in 1SJJ werd het persoonlijk lidmaatschap ingesteld. De V. V. A. verdwijnt langzamerhand geheel van het tooneel. Jammer genoeg lijdt de l9te klasse competitie schipbreuk en komt niet tot een einde. De Rotterdammers maken het slechtste figuur, Victoria behaalt niet eens 1 punt. Er worden zes matches te weinig gespeeld en is het voornamelijk R. A. P., die de spellebreker is. De grootste overwinning behaalt H. E. C. op Victoria met 9—1, daarna H. E. C. op H. V. V. 7—0, H. E. C.is verreweg de baas en wordt geheel niet verslagen. De eindstand wordt: 1 H. h C. met 5 gesp. 3 gew. 2 gel. 0 verl. 8 punten 23 goals voor 7 tegen. 2 R . p met 4—8—1—0—7 — 18—7, 3 H. V. V. met 6—3—1—2—7—11—13,^ 4 R. 0. en V. V. met 6-2- 2—2—6 8—11, 5 Victoria met 7—0—0-7—0—5—27.

Indrukwekkend is in de 2de klasse, die 1111 evenals de lste klasse verspeeld wordt, het optreden van het Rotterdamsche Sparta. Zij behaalt schitterende overwinningen en is verreweg de meerdere, Amersfoort slaat zij met 17—0 (record), Haarlem — , Rapiditas 8—0, Hercules 6—0, maar ook Go-ahead (Wageningen) is een bolleboos. Amersfoort gaat er aan met 10-0, Hercules 10-0, Haarlem 8-4 Het gaat tusschen deze twee zeer spannen. Eens verliest Sparta van Go-ahead l , maar

Sluiten