is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boek der sporten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Quiek, Go-aheacl, ITtile Dulci en H. V. V. Wij noemen in de lste ronde een nederlaag van H. B. S. tegen H. V. V. 2—5 en van Nijmegensch Quick tegen Go-ahead van 1—5. In de 2dc ronde zijn treffende overwinningen die van Velocitas op Rapiditas 3—1, H. V. V. op Haarlem 6- 2, Go-ahead op Vitesse 3—1 en U. D. op P. W. 3—1. Eindelijk komt de 3de ronde aan de orde, de uitslagen hiervan zijn, dat R. A. P. de winnaar van verleden jaar door Ajax geklopt wordt met 2—1, Sparta slaat Go-ahead 3—2 en U. D. wint van Quick met 2—0. In de 4de ronde zwicht Sparta voor Velocitas, dat zich zeldzaam mooi weert (2—1) terwijl IJ. 1). van Ajax verliest 1—2. Eindelijk de beslissing op 1 April tusschen Velocitas en Ajax in Rotterdam. Nog kraniger houdt Velocitas zich door met 3—1 van no, 2 van de ranglijst te winnen. Velocitas wordt dus dit jaar bezitter en heeft totaal 19 goals gescoord met 5 tegen. R. A. P. het vorig seizoen ook 19 met 3 tegen. Nu is Ajax de langstaangebleven met 10—5, verleden jaar II. V. V. met 13—3.

Internationale wedstrijden. De Engelschen blijven dit jaar voor het eerst weg, misschien wegens de minder vriendschappelijke verstandhouding naar aanleiding van den Transvaaloorlog. Brussel is nu 14, 15 en 16 April het middelpunt, waar verschillende buitenlandsche clubs elkaar ontmoeten. Er was n.1. van Graaf vin der Straten het plan uitgegaan om een zilveren beker tusschen verschillende landen te doen verspelen. Frankrijk en Duitschland kwamen hierbij helaas niet op, maar wel de kampioenen van België en Zwitserland. De wedstrijden waren een waar succes en beloven veel in de toekomst. De Hollanders zijn er vertegenwoordigd geweest door R. A. P. en de H. V. V., die onze eer zeer hoog hebben gehouden. Eerst streed R. A. P. tegen de Racing Club de Bruxelles en won met 2—1, daarna H. V. V. tegen de Leopold ¥. C.; de Hagenaars winnen met 8—1.

Den 2den dag slaat de II. V. V. de Racing club de Bruxelles met 3—0, vervolgens krijgt R. A. P. de Grasshoppers F. C. uit Zurich tegenover zich, wederom winnen de Hollanders 3—2. De beslissingsstrijd wordt tusschen de twee Iiollandsche clubs gehouden, R. A. P, zegeviert nu over haar landgenoote, de kampioen en slaat II. V. V. met 2—1, om zoodoende bezitter van den beker te worden.

Onmiddellijk hierna komen de Zwitsers Holland een bezoek brengen, maar krijgen er overal van langs, van II. V. V. met 7—1, Ajax in Leiden deed het nog fraaier met 8 —1 en Vitesse in Arnhem besloot met 6—0.

Aan de Hagenaars komt dit jaar /le eer toe het leeuwenaandeel in de internationale wedstrijden gehad te hebben; nog zou zij Duitschland's kampioen Preusen uit Berlijn op bezoek hebben gekregen, als het veld in den Haag maar in betere conditie ware geweest. De Duitschers komen nu aanst. jaar. Ook nog speelden de Hagenaars tegen de Leuvensche studenten op 20 Januari en wonnen met 5—0. De Belgen speelden ook nog tegen een Hollandsch studenten elftal, maar gingen er nu even met 15—2 aan. Verder speelde N. O. A. 1). in Breda tegen Antwerpen en won met 7—1. Nijmegen's Quick ging naar Gladbach en wint daar met 6—0 van Gladbach.