is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boek der sporten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een halter a 25 Kilogr. en meer. Zijn vrij korte armen leenden zich daarvoor dan ook uitstekend.

De om zijn groote lichaamskracht in der tijd zoo zeer bekende H. Kramers, was bijzonder sterk in het torsen van zware vrachten aan zijn lichaam en op zijn hoofd, voor deze toeren koesterde hij een groote voorliefde.

Kniphorst en Schram behaalden meermalen prijzen voor Delft en Kluit voor

Amsterdam op de jaarlijksche studenten-concoursen. Laatstgenoemde vond vooral zijn grootste kracht in zijn bovenlichaam en in het drukken van gewichten uit de liggende houding op den rng, waarbij hij o. a. 50 Kilo met gestrekte armen over het hoofd haalde. Van de andere Amsterdamsche athleten uit dien tijd, onderscheidde zich Alb. Greiner behalve door gewichttillen nog door het met gemak strekken der zwaarste zoogenaamde gntta-percha borstverwijders, zijn bijzonder stevig gebouwd lichaam was als voor den krachtsport geschapen, evenals dat van den uitmuntend ontwikkelden Max Enthoven, ofschoon deze klein van postuur was. In Utrecht begonnen toen langzamerhand de namen van G. de Kok, Van Haren en Redeker op athletisch gebied bekend te worden, vooral eerstgenoemde om zijn

kolossaal ontwikkeld en herculisch gebouwd lichaam, terwijl in Amsterdam Joosten, I). van den Berg, toen hij nog amateur was, en later Ph. de Haas den krachtsport

op waardige wijze trachten in eere te houden.

In liet jaar 1887 kwam de thans wereldberoemde athleet Eugen Sandow in ons land. Hij had toen trouwens reeds een grooten naam verworven. Hij was vergezeld van een zekeren Attila met wien hij samen met gewichten werkte, doch die geheel door zijn kameraad geeclipseerd werd.

Sandow, die in den omgang een fatsoenlijk bescheiden man bleek, had spoedig met eenigen der hier reeds genoemde amateur-athleten een club weten te vormen, die geregeld haar oefeningen hield op een bovenlokaal bij den Heer van Laar op het Damrak, zelf een groot liefhebber van krachtsport.

In deze club, die als de eerste Amateurathletenclub kan beschouwd worden, werd geheel

volgens de »Sandow-methode" gearbeid.

Hein Kramers.

G. de Kok.