is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boek der sporten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tot de middelafstanden, waartoe de 500 M. reeds te beschouwen is, daar niet alleen snelheid, doch ook uithoudingsvermogen er bij te pas komt, beliooren verder de Va E. M. of 804Va M. en de kilometer, welke laatste afstandop de jongste wedstrijden burgerrecht heeft verkregen.

Eerst in 1891 komt de Va E. M. op de programma's voor en het is de Bond die daarmede te Amsterdam debuteert. De Duitscher Stamer wint met Muiier tweede in den fabelachtigen tijd van 1 111. 513/& sec. Het bleek later, dat de afstand de noodige meters te kort was genomen!

Op de wedstrijden, die de A. A. C. in 1892 geeft, verschijnt voor 't eerst Otto Hisgen op de streep en wint in 2.27 4/b. Jaren lang was hij onze beste looper op dien afstand.

>Rapid« wint datzelfde jaar te Scheveningen in 2 m. 24/ö sec. l)e chrono¬

meter schijnt wel onder den indruk te zijn geweest !

Op 2 Oct. wordt te Schevenigen het kampioenschap van het vasteland verloopen. Stamer wint na een vinnigen strijd met Hisgen in 2 m. 17.

In 1893 wordt de Belg Carlens kampioen 111 2.17 sec. met Gronert, een Amsterdammer, tweede.

Op de Sparta-meeting in '94 toont Hisgen zich in zijn groote kracht. Hij slaat de Belgen Clazer en Schalier en maakt een nieuw record in 2 m. 12 Vb sec. Deze tijd leeft niet lang. Want op de volgende wedstrijden, die Sparta geeft, wordt Stok (Sparta) tweede in 2 m. 9Vb sec. met Cambridge, een Engelschman, eerste in 2 m. 9VB.

In '96 wordt de tijd 2 m. 84/5, gemaakt door Elson (Engeland).

De eerste, die een officieelen tijd maakt voor den kilometer, is de Hagenaar Regensburg, die hein

in September van '97 loopt in 3 m 334 sec.

Een jaar later heeft >Choppy« weinig moeite dien tijd te brengen op 2 m 53 sec. Hij toonde ook dit jaar op dezen afstand de beste te zijn, liep hem tenminste op de Pro-Patria-meeting in 3 m. 4Vb en won.

Afstanden boven de kilometer behooren tot de klasse der langen, langeren en allerlangsten en hebben zich steeds in een groote populariteit mogen verheugen. De Engelsche mijl, 1609 Meter, was jaren lang de standaardafstand, het criterium doch is sinds eenige seizoenen door de 1500 Meter onttroond.

De Amst. Sportclub begon in '86 met een mijl, die door den Belg Foxhall gewonnen werd in 5 m. 33Vb. Klaas Pander werd 3e, terwijl onder de mededingers ook behoorde B. Kingma, de toen reeds op jaren zijnde schaatsenrijder. Men liep dien afstand liefst in afdeelingen!

In 18S7 won de bekende schaatsenrijder en roeier George Jurrjens dit num-

G. Adolfs.