is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boek der sporten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13uskop (overleden) wint in 2 u. 58 m. liet volgend jaar laat dezelfde club 10 K.M. loopen. Weder wint een Rotterdammer, A. v. Wing, in 39 m. 20 sec. De concurreerende club, > s-Gravenhage geeft natuurlijk een tegen wed strijd, waarin v Wing weder wint, nu in 37 m. 21 sec.

10 K.M. is de A. A. C. niet genoeg, zij probeert liet over 25 K.M. Buff wint in 1 u. 38 m. 30 sec., frisch als een hoentje.

Ivvee jaar later zien we Schut, als »Germania", over denzelfden afstand transpireeren en haalt hij nog cenige seconden van Buff's tijd af. Hij doet er 1 u. 37 m. 6 sec. over.

Omstreeks dienzelfden tijd beproeft Runaway een uurrecord te maken. Hij legt 14 K.M., 123 m. af. Dit kriebelt Buff's voeten, die er wat later ook vandoor gaat en in zijn 60 minuten ongeveer 1 K.M. meer aflegt, n.1. 15 K.M., 253 m.

Het volgende jaar wint Buff ook nog het kampioenschap van Nederland, 25 K.M.; de tijd werd te onnauwkeurig opgenomen om er eenige waarde aan te hechten. En hiermede zijn de voornaamste gebeurtenissen in ons land op het gebied van hardloopen gekroniekt.

Wandelen, als sport, beoefend op baan of weg om een bepaalden afstand in een zoo kort mogelijken tijd te loopen, begon eerst in de latere jaren in ons land tot ontwikkeling te komen. Doch dit wandelen verdient veeleer den naam van stappen.

T711J IT 1

Jcjciite wandelaars, van hun onderste wollen sok, tot hun kersepit, behandeld met witte snuif, waren mannen als Kees de Wit, Streubel en Witkamp, de bekende aardrijkskundige, die zijn topographische kennis al slenterende opdeed.

Kees de Wit is wel het merkwaardigst type van dit uitstervend ras. Hij liep nooit meer dan 5 K.M. in het uur en gemiddeld een 10 uur per dag, had drie paar wollen sokken over elkaar aan, smeerde kuitspieren en borst met ongezouten reuzel, nam dagelijks een bad, 's winters in de bijt, twaalf maal kopje onder als een eend, en stak daarop zijn neus in de witte snuif. Hij ging »'s morgens" om 2 uur op het pad, at al »tippelend" en nam 's middags een oorlam. De nu 57-jarige man, maakt nog elke maand een stevigen kuier door zijn geliefd Holland en om

de drie maanden gaat hij een reis doen om weer eens met volle teugen de welriekende boscli- en heidegeuren in te ademen.

Niettegenstaande liet Wandelen als sport slechts sinds enkele jaren beoefend wordt, hebben we zeer goede stappers gehad. De Rotterdammer P. M. Soudijn, is verreweg de beste en werd voorafgegaan door Wurpel en Wensel, twee Amsterdammers, die het in dezen tak van sport ver gebracht hadden.

L. C. Dudok de Wit.