is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boek der sporten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de geschiedenis behooren, die hier gereleveerd moeten worden naast Kiderlen en Scheltema Beduin. Het zijn Eden en Cordang.

Waarom juist dit viertal in deze bladzijden vermeld? Wel, waar wij door plaatsruimte verplicht zijn slechts de besten onder de goeden te noemen, daar nemen wij den man, die het eerst den naam der Nederlandsche renners in het buitenland heeft beroemd gemaakt, Kiderlen; den rijder, die de meeste groote buitenlandsche wedstrijden (Engelsche kampioenschappen) gewonnen heeft en langer dan een ander onder de eersten der Nederlandsche rijders heeft behoord, Scheltema; den racer, die de grootste populariteit in Nederland heeft genoten, door dat hij kwam als een wervelwind, in eens en met kracht zich dadelijk in de voorste rijen der wedstrijders plaatsend, Eden en den eenigen first-classlangen-afstandrijdcr, die Nederland ooit bezeten

heeft, Cordang. Jaap Eden.

Welnu Eden, reeds bekend om zijn overwinningen op de ijsbaan, kwam het eerst uit in 1893. Na een paar wedstrijden verscheen hij den 2deu Juli te Arnhem op de baan en zijn eerste race was een overwinning in het kampioenschap van Nederland.

Destijds kende Europa twee rijders van groote vermaardheid, Protin en Lehr. In hetzelfde jaar maakte Eden het Protin zeer warm in het kampioenschap van het vaste-land en werd slechts met groote moeite door hem geslagen, terwijl hij in 1894 wel door Lehr werd geklopt in het wereldkampioenschap te Antwerpen over 1 Eng. Mijl maar in prachtigen stijl dat kampioenschap over 10 K.M. won.

Eden werd een wiclerberoemdheid, ook over de grenzen en toen hij in 1895 te Keulen het 1 Eng. Mijl wereld-kam pioen schap behaalde en hij op andere banen ook weer overwinning op overwinning bevocht was zijn naam voor goed gevestigd. In 1S9G ging hij als professional naar Parijs, zijn persoon en zijn rijden deden hem daar de lieveling van het publiek, voornamelijk liet damespubliek, worden, liet ziin sterke becnen. die de

Wereldkampioenschappen te Kopenhagen. ï ï ï i i

1 1 r weelde kunnen dragen, reeds