is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boek der sporten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

man tot liet verleden behooren zal en alle nummers zonder stuurman geroeid worden ?

Op liet gebied der achten was Nederland reeds spoedig na het invoeren van deze bootsoort vrij goed. Werd toch de eerste acht gekocht door de R.-V. de Amstel, spoedig gevolgd door »Nereus< en »de Hoop«, alle in 1894, reeds het volgende jaar hebben zoowel »Nereus« als >de Hoop« twee geduchte achten. Bleef de strijd tusschen deze beide in Oudshoorn onbeslist wegens een defect aan de boot van »de Hoop«, hetzelfde was het geval op den Amstel waar dichtbij de eindstreep »Nereus« door »de Hoop« werd aangevaren en beide als één geheel broederlijk over de eindstreep gingen, »de Hoop« iets vóór, doch gedisqualificeerd wegens haar aanvaren.

Eerst op het Spaarne, op den roeiwedstrijd gegeven door de Vereeniging van dien naam, bleek >Nereus« de meerdere. Gelukkig voor »Nereus«, want dit had er alles opgezet 0111 naar Henley te gaan. De heer i. W. Oewel, eerelid van »Nereus,« die deze vereeniging reeds zoo dikwijls gesteund had, zou dit jaar »Nereus« in de gelegenheid stellen hare acht in Ilenley te doen uitkomen. Hij liet speciaal voor dit doel een nieuwen acht bouwen in Engeland en nam de roeiers een paar weken mede naar Henley, opdat ze geacclimatiseerd zouden zijn en in goede conditie komen konden. Ze wonnen er het nummer „Thames Challenge Cup", in belangrijkheid komende na dat voor de Grand Challenge Cup. Hun tijd was beter dan die van de winnaars van den Grand. De ploeg was samengesteld als volgt: A. K. van Leeuwen (slag), J. C. E. Mohr, J, G. J. Blaisse, Gf. H. Mulder, L. C. M. Steger, R. van der Veen, A. Bogers, J. W. M, van Dijk (boeg) en H. G. Brockmann (stuurman). De eveneens sterke acht van »de Hoop«, de H.H. : N. J. Kampers (slag), J. J. Blussé, Ant. J. Abspoel, J. van Tijen, G. Rouffaer, E. Tegelberg, W. Versluys, G. Schröder (boeg), O. de Bordes (stuurman), ging ook naar het buitenland, naar Frankfort, waar ze den eersten prijs in het oude acht-nummer veroverden, evenals de andere ploegen

van »de Hoop« in nummers jonge acht, junior skiff, de heer J. J. Blussé en doublé scull, de H.H. N. J. Kampers en J. J. Blussé.

De volgende jaren geven ons sterke achten van »Triton« en»Laga«; zoo behaalde »Triton« in 1S96 twee eerste prijzen met haar acht in de wedstrijden te Frankfort en te Ems. In het volgende jaar 1897 togen beide achten naar Henley;.

zij zouden trachten de Grand Challenge Cup op de Engelschen te veroveren.

37

Nereus-Acht 1^97 te Henley.