is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boek der sporten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welk heldenfeit de toeschouwers, die de tribune vulden, in verrukking bracht. De lezer zal bemerkt hebben, dat de inrichting van deze courts magnifiek was, want nooit meer heeft men in lateren tijd tribunes voor het publiek bij tennismatches gebouwd. Niet slechts dit maar ook de courts zelfs waren beter dan alle toen bestaande, doordat zelfs de geheele uitloop van asphalt was. Jammer dat zooveel grootheid niet kon blijven bestaan: nog voor den winter waren reeds de banen, bij gelegenheid van het opruimen van de gebouwen der Sporttentoonstelling, geheel stuk gereden.

In September van dit jaar werd nog een handicap-wedstrijd gespeeld, die overigens weinig belangrijk, toch vermeld dient te worden, omdat hierbij voor de laatste maal in een grooten wedstrijd het oude handicap-systeem, het spelen om een aantal punten (75), werd gevolgd; elke slag, die gewonnen werd, telde voor éen punt, de service wisselde om de 5 punten. Op dezen wedstrijd was het maximum voorgift zelfs 30 punten, maar deze handicap kon aan het dames-paar, welke dien ontving, toch niet de overwinning bezorgen. De Heer L. de Bree won op dezen wedstrijd voor het eerst een prijs n.1. met den Heer R. Cremers (toen een veel belovend speler, die zich echter niet is blijven oefenen) in den Heeren-double: hun handicap was 7 punten op de HH. van Rhede en van Embden, die zij sloegen in den final met 75 tegen 60 punten.

Vermeldenswaard is ten slo'tte nog, dat de Daily Graphic bij een bespreking van den wedstrijd der Sport-tentoonstelling, opmerkte dat het geen twee jaar meer zou duren, of de Hollandsche spelers zouden niet ver meer bij de Engelschen achterstaan. Deze uitspraak is wel te optimistisch gebleken, al heeft het LawnTennis dan ook sedert groote vorderingen gemaakt. Verder gaf het blad als illustratie een voorstelling van den eersten lawn-tennis-wedstrijd in Nederland gehouden, waarbij beide spelers op een vat Schiedam zaten en het net door een windmolen werd opgehouden.

1893.

Het eerste feit van belang, dat wij in dit jaar op het gebied van Lawn-Tennis aantreffen, is de Open Lawn-Tennis-wedstrijd te Haarlem. De courts daar waren toen nog gelegen achter den Hout en waren van gravel; weinig dacht men in dien tijd, toen voortdurend op deze courts werd afgegeven en asphalt of cementbanqn als de eenige goede werden aangeprezen, dat na eenige jaren de gravel courts de alleenheerschappij zouden gaan voeren. Op dezen wedstrijd werd voor de laatste maal door Mevrouw van de Poll, die zooveel jaren lang de beste speelster was geweest, den Dames-single gewonnen, na de dames M. en J. Viruly en C. van Lennep geslagen te hebben. Werd dus de Dames-single door een lid der Haarlemsche Club gewonnen, in den Heeren-single werd dit voorbeeld gevolgd, want de Heer L. von Hemert was thans zijn sterkeren tegenstanders de baas en overwon achtereenvolgens de H.H. de Ranitz, C. van Haeften en de Bree.

Reeds een week later weder een wedstrijd, nu op de Anglo-Dutch-LawnTennis Club te Rotterdam. Noch Mevr. Ch. van de Poll, noch de Heer Von