is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boek der sporten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ter afwisseling een Brassard-wedstrijd te Leiden waarbij Mej. E. Bijleveld en de Heer A. W. Frentzen 6—1, S—6, 6—2 Mej. Rijke en den Heer ten Brink verslaan en hierna het nitstekend geslaagde internationale tournament te Hilversum. Het was inderdaad internationaal door de aanwezigheid der H.Il. A. Woulfe en J. M. Flavelle uit Londen. De final Heeren-single om den Hilversumschen beker tusschen laatstgenoemde en K. Beukema, de oude tegenstanders van Spa van liet vorig jaar, was zeer spannend en eindigde, hoewel hij den eersten set verloor, met de overwinning van den Engelschman: 4—6, 8—6, 6—2. De lieer A. Broese had met den Heer Flavelle als partner evenveel succes als te 's-Gravenhage met Drapes en won den doublé, vooral in den semi-final was de match tegen de gebroeders Beukema magnifiek, de partijen gaven elkaar bijna niets toe, de score was 3—6, 9—7, 14—12. De verrassing bij uitnemendheid was de nederlaag van de Mixed-double kampioenen, Mej. M. van Lennep en de Heer K. Beukema tegen Mej. C. van Lennep en den Heer R. van Lennep; vooral de laatste speelde uitstekend aan het net.

Mej. van Marken won den Dames-single door eerst Mej. C. van Lennep 6—2, 4—6, 6—2, en daarna Mej. M. van Lennep 6—4, 6—2 te slaan, zij speelde bedaard en kalm en had een harden righthandslag en ook de goede lengte, die zij aan haar »lobs« wist te geven droeg niet weinig bij tot hare overwinning. Ook werd een lleeren-single handicap gespeeld: J. M. Flavelle owe 50!!, lv. Beukema owe 30, F. Beukema en Trip scratch, R. van Lennep f; de laatste won in final tegen Jhr. Th. Prins van Westdorpe 15f, 6—3, 6—2. Deze Dames-double wonnen Mevr. Blom en Mej. C. van Lennep.

De Brassard-wedstrijd te Haarlem viel uit ten voordeele van Jkrv. M. Teding van Berkhout en den Heer van Rappard, die Mej. I. YValler en den Heer E. van Eibergen Santhagens in sets overwonnen 6—0, 13—11, 6—3. Zooals gewoonte geworden scheen te zijn verdedigden de houders der Brassards weder niet. En ditzelfde heeft plaats op den laatsten uitdagingswedstrijd te Rotterdam, waar Mej. van Rees en de Heer II. van Rees Mej. A. Turing en L. J. A. Trip sloegen 6 — 5, 6—4, 6—2. Was dus de belangstelling door het telkens niet opkomen der houders reeds zeer verminderd, de eindwedstrijd, Zondag 29 October op den Bataaf gehouden, viel geheel in duigen. Door verschillende oorzaken waren vele gerechtigden verhinderd mede te spelen, maar door het te laat, of niet kennis geven hiervan, werd de wedstrijd niet uitgesteld, met het gevolg, dat slechts een paar, dat de Brassards gewonnen had, aanwezig was, nl. Mej. Bijleveld en de Heer Frentzen, Jkvr. Teding van Berkhout speelde met den Heer Trip, inplaats van met den partner, met wien zij gewonnen had en de Heer van Rees speelde met Mej. Waller inplaats van met Mej. van Rees. Door deze omstandigheden was de match geheel van belang ontbloot. Jkvr. Teding van Berkhout en de Heer L. Trip werden de definitieve bezitters van de Oranje-witte Brassards (de kleuren van den Ned. L. T. Bond).

Hiermede is het speelseizoen geëindig. Behalve hetgeen hierboven vermeld