Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot oprichting van een Nederlandschen Hockey- en Bandy-Bond. Tot voorzitter wordt de Heer Jhr. Ch. van de Poll verkozen, tot ondervoorzitter G. E. baron van Tuyll van Serooskerken, tot secretaris schrijver dezes, tot penningmeester Jasper Warner, tot commissarissen Ant. J. Abspoel en J. W. Coops.

Aan het Bestuur van den Bond wordt opgedragen, een huishoudelijk- en een spel-reglement samen te stellen. Behalve de reeds genoemde Haarlcnische, Haagsche

en Amsterdamsche H. en B. Clubs treden tot den Bond toe; de Velser Hockeyclub, opgericht op initiatief van den Heer Van Tuyll, voornamelijk onder de arbeiders van het dorp; de Zwolsche Athletische Club, welke onder leiding van den Heer Warner den hockeystok ter hand heeft genomen, de Leidsche, Utrechtsche en Delftsche Studenten Hockeyclubs.

Twee competities worden vastgesteld, een van de studenten en één van de andere vereenigingen. En wat zien wij nu in den winter

liet Amsterdamsche en Haagsche elftal in 1899. van 'C)g '()() gebeuren? De jeug¬

dige Haagsche vereeniging behaalt een overwinning op haar Haarlemsche leermeesters ; de Haagsche H. en B. C. wordt Kampioen van '98—'99. Het elftal bestond uit: forwards: Mr. C. Feith (captain) F. Beukema, L. J. A. Trip, R. F. W. graaf van Bylandt, J. Coops, halfbacks Jhr. Mr. H. E. E. Roëll, K. Beukema, Mr. J. D. P. ten Bosch, backs, Mr. van Aken, en A. Kool, goalkeeper Scheurleer. In de Studenten-competitie behaalt Utrecht de overwinning.

In 99 komt het spelreglement tot stand. In hoofdzaak is dit gelijk aan het bovengenoemde reglement van »de Hockey-Association«. De voornaamste verschilpunten: zijn volgens het Nederlandsche reglement is het geoorloofd met beide zijden van den stok te slaan; met den zachten bal wordt gespeeld.

Voor het speelseizoen 1899 — 1900 wordt weder een studenten-competitie uitgeschreven, en daarnaast een le klas en 2e klas competitie der andere vereenigingen en nu zien wij Haarlem als overwinnaar in de 1" klas competitie uit het strijdperk treden. Hun spijt over de nederlaag van '98 kunnen de Haarlemmers niet verkroppen, geducht is er geoefend, veranderingen in de samenstelling van het elftal zijn gemaakt, en de overwinning is htm. De namen der overwinnaars van 1899—1900 zijn: forwards: J. Bijvoet (goal) Jhr. J. W. Schorer en H. Eldering (backs), K. Pander, L. von Hemert, J. Smits van der Goes, Lieftinck (half backs); Aan Laar, J. Eldering, Jhr. A. van de Poll, L. Koolhoven (captain) en Jhr. Ch. van de Poll (forward). Het tweede elftal der Haagsche H. en B. C.

Sluiten