is toegevoegd aan uw favorieten.

"Gooiland"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Chaerophyllum temulum. Tusschen hakhout, Valkeveen.

Cicuta virosa L. Aan slootkanten op Zandbergen. *Conium maculatum L.

f Daucus Carota L. Langs de buiten wallen van Naarden.

Eryngium campeslre L. Zeestrand te Yalkeveen. •\ ,, marilimum 1Meent aan de zee te

Huizen.

Helosciadium inundatum Koelt. Meent te Bussum. Heracleum Sphondylivm L. Beschaduwde boschgrond, Zandbergen.

•\Hydrocotylevulgaris L.Zanderij Bussum, Hilversum. Oenanthe fistulosa L. Langs een sloot, Meent, Bussum.

„ Lachenalii Gmel. Langs den Baarn-

schen dijk.

„ Phellandnum Lmk. In een sloot,

Meent, 's Graveland.

Pastinaca sativa L. Op open plaatsen tusschen hakhout, Yalkeveen.

*Petroselinum sativum Hoffm. (wild?) tPimpinella Saxifraga L. Langs den weg, Gooische

Boer—Laren.

fSium latifolium L. Langs slooten te 's Graveland. Thysselinum palustre Hoff'm. Langs slooten op Zandbergen.

Torilis Anthriscus Gmel. Tusschen hakhout, Huizerweg, Bussum.

Araliaceae.

Hedera Helix L. Tegen hoornen, 't Hoogt van 't Kruis, Hilversum.

15e Reeks. Saxifraginae.

Crassulaceae.

tSedum acre L. Op open zandgrond bij den watertoren , Bussum.

■j- ,, purpureum Lk. Tusschen hakhout te Laren (niet in bloei waargenomen).

reflexum L. Tegen de buitenwallen van Naarden.

fSempervivum tectorum L. Op daken te Laren.

18e Reeks Myktiflorae.

Onagraceae.

Epilobium angustifolium L. Op open zandgrond, Zan der ij B u ssu m — Hilversum. hirsutum L. Langs slooten bij 't station

Naarden—Bussum.

montanum L. Zandbergerlaan, Zandbergen.

parviporum Schreb. Id.

roseum Schreb. Corverbosch, Hilversum. Oenothera biennis L. Op bebouwden zandgrond. Zandbergen.

Oenothera Latnarckiana Ser. Op open zandgrond nabij de zanderij in 't Spaanderswoud. De plant verspreidt zich in de omgeving tusschen 't kreupelhout. Alleen op deze plaats gevonden.

Halorliagidaceae.

Hippuris vulgaris L. In slooten bij het Naardermeer.

Mynophyllum spicatum L. In slooten te 's Graveland.

Lythraceae.

fLythrum Salicaria L. Langs een sloot op Zandbergen.

Peplis Porlula L. Meent, Bussum.

20e Reeks. Rosiflorae.

Rosaceae.

fAgrimonia Eupatorium L. Op open zandgrond nabij Valkeveen.

Alchemilla arvensis Scop. Tusschen rogge, Trompenberg, Hilversum, t „ vulgaris L. Tusschen gras nabij Groe-

neveld, Baarn.

tComarum palustre L. Meent nabij het Naardermeer.

Crataegus monogyna Jacq. Boschgrond, 't Hoogt van 't Kruis, Hilversum. „ Oxyacantha L. Nabij het Naardenneer. F rag aria vesca L. Tusschen hakhout, straatweg Bussum—Hilversum.

■\Geum urbanum L. Tusschen kreupelhout bij Valkeveen.

■\Potentilla Anserina L. Op zandig bouwland, Stationsweg Bussum.

,, argentea L. Langs den straatweg Gooische Boer—Naarden.

,, inelinata Vill. var. virescens. Zandgrond

nabij 't station Bussum. ,. norvegica L. Op zandig bouwland , Zandbergen. Slechts één exemplaar gevonden. ,, procumbens Sibth. Tusschen gras nabij het Naardermeer. f „ Tormentilla Schrk. Op de heide bij Bussum.

Prunus Padus L. In 't bosch bij 't Hoogt van

't Kruis, Hilversum.

Iiosa canina L. In een haag te Laren.

Rubus fruticosus L. Zanderij Bussum-Hilversum.

,, idaeus L. Wal langs het Naardermeer. *Sanguisorba ojfieinalis L.

Sorbus Aucuparia L. Spiegel, Bussum.

tSpiraea Ulmaria L. Langs de sloot, Galgensteeg, Naarden.

21e Reeks. Legt minosae. Papilionaceae.

Astragalus glycyphyllos L. Spaanderswoud nabij

i