Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hieracium Auricula L. Op het „Tooneel" in het Baarnsche bosch (H. d. V.). „ boreale Fr. Op boschgrond, Zandbergen, plaatselijk, f ,, Pilosella L. Op de heide, Bussum— Hilversum.

,, tridentatum Fr. Op boschgrond, Zandbergen.

t „ umbellatum L. Langs den weg Melkhuis Bredius en Drafna. ,, vulgatum L. Op boschgrond, Zandbergen. Hypochoeris glabra L. Op zandig bouwland, Baarn. „ radicata L. Bosch van Schoonoord,

Baarn.

Lactuca muralis Bess. Op beschaduwden boschgrond bij Valkeveen.

* ,, sativa L. (wild?)

* ,, Scariola L.

iLampsana communis L. Tusschen hakhout nabij Valkeveen.

* Lappa major Gaertn.

f ,, minor D. C. Galgesteeg, Naarden.

,, tomentosa Lmk. Nabij de Muidervaart, Naarden.

fLeontodon autumnalis L. Op de heide Bussum— Hilversum.

fMatricaria Chamomilla L. Langs een zandweg, Trompenberg.

Onopordon Acanthium L. Eemdijk, Baarn. *Petasites officinalis Mnch.

Senecio erucifolius L. Tusschen hakhout nabij Valkeveen.

fSenecio Jacobaea L. Nabij de brug, Galgesteeg Naarden.

f ,, saracenicus L. Bosch van Schoonoord, Baarn.

„ sylvaticus L. Op boschgrond, Zandbergen. ,, viscosus L. Tusschen de sintels op den nieuwen weg in de zanderij Bussum — Hilversum, plaatselijk in talryke exemplaren.

,, vu/garis L. Op zandig bouwland nabij Jachtlust, 's Graveland.

fSilybum Marianum Gaertn. In een moestuin op

het landgoed „Larenberg", Laren.

fSolidago Virga aurea L. Wilhelminapark, Baarn.

Sonchus arvensis L. Op vochtigen zandgrond nabij Naarden.

f ,, asper All. Op vochtig bouwland, Zandbergen.

f „ oleraceus L. Id.

,, palustris L. In het Naardermeer. Exemplaren van 1.8—2.2 M.

Stenactis bellidiflora A. Br. Op een bouwvalligen steenen trap, in enkele exemplaren, op Zandbergen. Plaatselijk.

f Tanacetum vuig are L. Langs den weg, Gooische

Boer—Naarden.

f Taraxacum officinale Wigg. Huizerweg, Bussum.

Thrincia hirta Rth. Straatweg Laren—Huizen, f Tragopogon pratensis L. Op open plaatsen tusschen

hakhout bij Valkeveen, plaatselijk.

■\Tussilago Farfara L. Op vochtigen zandgrond nabij 't Melkhuis in 't bosch van Bredius.

Sluiten