is toegevoegd aan uw favorieten.

Platen-atlas ten gebruike bij het onderwijs in de geschiedenis van het vaderland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 75. Alva.

„ 76. Prins Willem I. „ 77. Geuzenpenning. „ 78. Overwinningen van Alva. „ 79. Penning van Prins Willem I. „ 80. Zinneprent op den toestand in Nederland omstreeks 1568. „ 81. Het ontzet van Leiden. „ 82. Requesens.

„ 83. Parma.

., 84. Marnix van St.-Aldegonde. „ 85. Sonoy.

„ 86. Zilveren noodmunt te Leiden tijdens

het beleg geslagen. „ 87. Penning met beeltenis van Jan den Oude.

„ 88. Zinneprent op de Pacificatie van Gent. „ 89. Don Juan.

„ 90. Anjou.

„ 91. Leicester.

„ 92. Praalgraf van Willem I. „ 93. Zinneprent op het bondgenootschap met Frankrijk na den terugkeer van Leicester naar Engeland. „ 94. Zinneprent op de verwarring hier te

lande omstreeks 1580. „ 95. De Onoverwinnelijke Vloot. „ 96. Prins Maurits.

„ 97. Graaf Willem Lodewijk. „ 98. Prent, verschenen ter eere van Prins Maurits na den slag bij Nieuwpoort. „ 99. Oldenbarnevelt.

„ 100—107. Exercitiën ten tijde van Maurits. „ 108. Slag bij Nieuwpoort. „ 109. Bestorming van Oostende. „ 110. Legerkamp in het begin der 17tle eeuw. „ 111. Zinneprent op het Twaalfjarig Bestand. „ 112. Synode van Dordrecht. „ 113. Gomarus.

„ 114. Arminius.

„ 115. Zinneprent op de zegepraal der Contraremonstranten.

„ 116. Titelprent van Vondels Palamedes. „ 117. Zinneprent op de door de Spanjaarden bij het einde van het Bestand aangeknoopte onderhandelingen. „ 118. Beleg van 's-Hertogenbosch. „ 119. Frederik Hendrik met zijn gezin. „ 120. Willem Barentsz.

„ 121. Piet Hein.

Fig. 122. Olivier van Noort.

„ 123. Maarten Harpertszoon Tromp.

„ 124. Spotprent op de nederlaag der Spanjaarden bij Duins.

„ 125. De bezwering van den vrede van Munster.

„ 126. Prins Willem II en zijn bruid.

„ 127. Cats.

„ 128. Johan de Witt.

„ 129. Grafmonument van Maarten Harpertsz. Tromp.

„ 130. Van Beuningen.

„ 131. Kortenaer.

r 132. Penning op den vrede van Westminster.

„ 133. Penning op den vrede van Breda.

„ 134. Zeeslag in de Sont.

„ 135. Michiel Adriaansz. de Ruyter.

„ 136. Cornelis Tromp.

137. De gebroeders de Witt, Lodewijk XIV, Karei II en de Bisschop van Munster.

„ 138. Zinneprent op den toestand in 1672.

„ 139. Spotprent op de vereering van Willem III.

„ 140. Heinsius.

„ 141. Fransche zinneprent op den vrede van Nijmegen.

„ 142. Zinneprent op de kuiperijen van Frankrijk, om Holland tegen den Prins en de andere provinciën op te zetten.

„ 143. Zinneprent op de ondersteuning door Willem III en de Staten aan de Refugiés verleend.

„ 144. Wilhelmus Rex et Maria Regina.

„ 145. Slag bij Steenkerken.

„ 146. Het Binnenhof te 's Gravenhage.

„ 147. Het Buitenhof te 's Gravenhage.

„ 148. Vergadering der Staten van Holland bij het bezoek van Karei II.

„ 149. Vergaderzaal van de Staten van Holland in het begin der 18de eeuw.

„ 150. Ontvangst van een Russisch gezantschap door de Staten-Generaal (+ 1697).

„ 151. Zegel der Staten-Generaal.

„ 152. Zegel der Staten van Zeeland.

„ 153. Het Stadhuis van Amsterdam.

„ 154. Scheepskameelen.