Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 41. De St.-Adalberts-abdij te Egmond in de lGde eeuw. Op den voorgrond in den muur de kloosterpoort, daarnaast een verblijf voor vrouwen, de portierswoning en een afdak, waar armen aalmoezen ontvingen. Het gebouwtje op den voorgrond links, vóór de kapel, is vermoedelijk het hospitaal geweest. De groote poort voert naar het eigenlijke klooster, dat door een gracht omgeven was; rechts van de poort was de eetzaal; de rechtervleugel achter de kerk was de kapittelzaal, aan de linkerzijde de abtswoning. Op den achtergrond de abdijkerk (met twee torens), waar de eerste Hollandsche graven een rustplaats vonden; daarachter de dorpskerk. Tusschen de kerk en de eetzaal was de kruisgang en daarbij lagen vermoedelijk ook de cellen der monniken.

Fig. 42. Monniken.

Sluiten