Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 53. Giftbrief aan Amsterdam, door Graaf Floris V den 275ten October 1275 verleend.

Florentius comes Hollandie universis presentes litteras inspecturis salutem. Noverit universitas vestra, quod nos homines manentes apud Amestelledamme, in restitutionem dainpnorum, que nos et homines nostri ipsis fecimus, abhinc deinceps ab omni exactione nostri thelonei cum bonis suis propriis, que deducent seu deducunt per totam terram nostram, duximus eximendos. In cuius rei testimonium presens scriptum sigillo nostro fecimus communiri. Datum apud Leyden dominica ante diem Svmonis et Jude apostolorum. Anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo quinto.

(Het oorspronkelijk stuk met zegel in bruin was, berust in het Oud-Archief le Amsterdam).

In het Eerste Privilegieboek dezer stad vonden we naast dit stuk de volgendo vertaling (begin 15de eeuw):

Dit is uten latyn geset in Duytsche.

Florens, Grave van Hollant, doen condt ende kenlic allen luden, dat wy onsen luden van Aemstelredamme overmids een versettinge hoirre scade, die wy ende onsen luden hen ghedaen hebben, soe gheven wy hen tollen vrv te varen mit horen eyghen goeden, wair dat sy doir onsen lande varen of keren. In oirconde der wairheyt soe hebben wy desen brief bezegelt mit onsen zegele. Gegeven tot Leyden des sonnendages voir Sinte Symons ende Juden dach Apostolen int Jare ons Heren MCC en LXXY.

Sluiten