is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkboek van het Nederlandsch Jongelingsverbond 1853-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I er plaatse waar men een ring- vormde, trachtte men alle Vereenigingen in de buurtschap tot aansluiting te bewegen, terwijl van die Vereenio-ino-en echter

0 o j ö ö

soms de meeste niet bij het Verbond aangesloten waren.

Dit gaf aanleiding aan den Bondsbestuurder J. W. de Koster, minder juist de \ ader der Ringen genoemd, in 1884 een plan voor te stellen, naar Duitsch systeem, bij hetwelk het Verbond in 12 Ringen werd verdeeld. Ter verduidelijking teekende hij een kaartje en liet het in het jaarboekje van 1885 verschijnen.