Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leden van het Hoofdbestuur sedert de oprichting des Verbonds.

Jaar Afge-

Naam. Woonplaats. Aanteekeningen. van Benoeming. treden.

Eere-Voorzitter Eerelid.

1853 ; P. van Eik Amsterdam. 1866. sedert 1891. t 1892.

1853 | i w. van Oosterwijk Bruijn. Zeist. 1891. Eere-bestuurder.

g| ] 1893 Eere-Voorzitter. 11903

1853 || iJ. B. Puttelaar Amsterdam. 1891. Eere-bestuurder. t 1902.

1853 ~ I F. C. Wijle ,, | 1855. Zie beneden.

1853 I H. Grelinger Zwitserland. 1855. Eerelid 1872.

1855 E. W. Heijblom Velp. 1883. Eereiid.

1855 P. J. Moeton Haarlem. 1868. Zie beneden.

1866 L. Granpré Molière Antwerpen. 1874. —

1868 J. M. Hessel Amsterdam. 1872. Eerelid. t 1903.

1872 F. C. Wijle „ 1888. t 1895.

1874 J. C. Kemp ,, 1886. t 1891.

1877 S. H. Serné Zwolle. 1879. Eere-bestuurder. t 1879.

1877 J. W. de Koster Vreeswijk. 1885. + 1885.

1878 J. Schlitt Amsterdam. 1881. t 1881.

1878 C. J. Huvers Middelburg. 1887. -

1883 B. J. Gerretson Jr Rotterdam. — —

1883 J. Ph. Marmelstein Amsterdam. — —

188 4 W. Liotard Rotterdam. _ —

1886 P J. Moeton Haarlem. 1891. Eerelid sedert 1891.

1886 A. J. Hoogenbirk Amsterdam. 1903. -

1887 J. van Bommel ,, 1891. Bondsagent sedert 1891.

1888 E. Sillem „ _ —

1891 A. Rooseboom '..... Veisen. 1900. —

1891 J. L. Zegers Heemstede. —

1891 Dr. F. J. Los Har nevel d. 1897. ~

1891 R. van Gemerden Ridderkerk. i,s92. -

1891 M. van Dis Jz Fijnaart. 1897. + 1897.

189 1 R. Jonkhof Az Groningen. 1895. + 1895.

1892 A. Bierens de Haan Haarlem. — —

1892 J. van 'tLindenhout Neerbosch. 1901. —

1892 P. J Kloppers Groningen. 1894. —

189 4 A. Harmsen Jr Amsterdam. 1899. —

1895 K. Muller Groningen. 1900. —

1897 J. J. Visser Goes. 1902.

1898 J. Hoogwerf Gorredijk. — —

1900 J. J. van Noort Amsterdam. — —

1900 J. C. de Moor Haam. — —

1900 R. Meere Leeuwarden. — —

190 1 1). Willemse Amsterdam. — —

1902 G. Vogel Goor. — —

Sluiten