is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkboek van het Nederlandsch Jongelingsverbond 1853-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONZE VOORMANNEN.

Nooit ontbrak het ons Nederlandsch Jongelingsverbond aan steun van de beste, de edelste zonen onzes volks. Mannen van hoogen en lageren stand, van velerlei gaven en zeer verschillend temperament, mannen van het woord en mannen van de daad, vroom van hart, helder van hoofd. Van het beste wat ze bezaten gaven ze ons. Hun tijd en geld, hun invloed en steun, hun naam en hun kracht, ze gaven het al ons Verbond ten goede.

Sommigen hunner willen wc, voor zoover ze niet meer behooren tot den engeren bestuurskring, in deze bladzijden herdenken. In dit boek der gedachtenissen zullen we hun naam noemen met dank en met lof. Ons verbond zal nooit vergeten wat zegen God ons in hen schonk.

DE VIJF EERSTE BONDS-BESTUURDERS.

P. VAN EIK 1853—1866.

Een grijsaard met een jong'lingshart,

Vol pit en merg in zijn gedachten,

Een geesteskind van d' eed'len Bard,

Wiens lessen zooveel heil hem brachten. ])

Nog zie 'k dat vriendelijk gelaat,

Nog hoor 'k zijn woord vol humor klinken,

Ons jong'ren dienend met zijn raad,

Dat vaak in 'toog een traan deed blinken.

Een' man, die zegen gaf en liet Aan 'tJong'lingsbond; — 't vergeet' hem niet! —

P. J. Mokton.

1) PA Cos TA.