Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en ver buiten de grenzen. Bonden hem niet allerlei beperkingen, weinig tijd en weinig geld, al breeder en breeder zou hij zijn vleugels uitslaan. Geen plan is hem te stout, geen arbeid te zwaar, geen inspanning te veel. Door zijn onverflauwden ijver kreeg ons Bondslichaam nieuw bloed in de aderen. Afdeelingen bij tientallen mocht hij helpen oprichten, inteekenaars op de bondsuitgaven wierf hij bij 't gros. Ringen en ringagenten, correspondenten en bondsleden vindt hij en vormt hij. Hij vormt een school, hij werkt naar systeem. Tot arbeiden, altoos arbeiden spoort hij aan, soms den tragen broeders wat al te fel. Hoevele treffelijke voordrachten hield hij reeds, hoeveel jaarfeesten luisterde hij op, hoevele bondsuitgaven verzorgde hij, hoeveel mijlen reisde hij, hoeveel brieven schreef hij, hoeveel geschriften reeds zagen van hem het licht ? Bij hem berust het Bondsarchief, bij hem is het centrale punt der administratie, en hij is in alles even goed thuis. Vraagbaak is hij in ons Verbond en wegwijzer tevens. Eéne zorg beklemt ons alleen : Dat hij te veel doet!

Maar bovenal: ons beginsel is hem zoo lief en hij vergeet nooit, bij al zijn arbeid in woord en schrift, op reis of t'huis, dat ééne noodige te prediken den jongelingen onzes volks: Christus de Weg, de Waarheid en het Leven. — Daarin schuilt zijn arbeidskracht. God zegene hem verder!

B. J. GERRETSON.

Sluiten