is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkboek van het Nederlandsch Jongelingsverbond 1853-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

| | ET heeft mij altijd getroffen, dat ik in ons verbond,

bij alle verschil van inzicht en richting, steeds de vriendschap het warmst en het trouwst heb bevonden.

Dat is een getuigenis uit de practijk voor de waarde van ons beginsel.

Baarn, 25 April 1903. J. C. DE MOOR.

CHRISTELIJKE JONGELINGSVEREENIGING TE .WORKUM. (BIJBELBESPREKING).

TN het zijn gouden jubileum vierende Nederlandsch Jongelingsverbond zien wij een boompje, door Gods hand geplant en onder Zijnen zegen tot krachtige ontwikkeling gekomen, zijne takken over ons gansche Vaderland uitspreiden. Met dankbare erkenning en waardeering van alles wat voor den wasdom en bloei des Verbonds door zoovele vroegere en tegenwoordige vrienden gedaan is — en wordt, zij er bij allen die het Verbond liefhebben een hartelijke instemming met de Apostolische vermaning: Die roemt, roeme in den Heere. Hij van alles de lof en dank en verheerlijking ontvangende, Dien het ook alleen toekomt.

Goor, G. VOGEL.