Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MUZIEK-AFDEEI.ING PER CHRISTELIJKE JONGEL1NGS-VEREENIGING TE OOSTERHEEK.

vijftigjarigen arbeid blijkt het Nedcrlandsch ^Jongelingsverbond steeds meer een heerlijke roeping te hebben vervuld en tevens voor de toekomst een arbeidsveld te kunnen aanwijzen, dat wel verre van zich te verkleinen veeleer sterk in

uitgebreidheid toeneemt.

Hoeveel vragen zijn er, die ter nauwernood genoemd werden voor een halve eeuw en die thans aan de orde van den dag zijn! Waar van alle zijden het ongeloof zich opmaakt, om die vragen in beslag te nemen en die in zijn geest op te lossen, wordt de christelijke jongeling steeds ernstiger geprikkeld om daarvan kennis te nemen en bij het licht van Gods woord daartegenover positie te nemen, zal hij niet meegesleept worden door lccringen, die zich vaak er op toeleggen, om de klccdercn van den CHRISTUS onder zich te verdeelen, maar Hem zeiven aan het kruis te hechten.

God geve aan de Ncderlandsche Christelijke ^Jongelingschap zich meer en racer levendig bewust te worden van Xijn heilige roeping en van den bijstand Xijns Gccstes, om te midden van het opkomend geslacht den zuurdcesem des Evangelies overal te doen doordringen!

Zetten, 8 Mei 1903. H. PIKRSON.

Sluiten