is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten van het vroegere IJ verkreeg het Frankische element naast het Friesche veel invloed, en zuidelijker verdween het Friesche type langzamerhand al meer en meer bij het landvolk, om voor het Frankische plaats te maken. Reeds in de omstreken van Rotterdam en bij Gouda valt dit op te merken; het geheele ommeland van Gorinchem, de zuidoostelijke hoek van Zuid-Holland, door Utrecht, Gelderland en Brabant ingesloten, de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden zijn meest Frankische gewesten. En ook ten zuiden van de Nieuwe Maas, op de Zuid-Hollandsche eilanden, treft men de Friesche grondvormen niet zuiver meer aan.

Vrouwenkleeding omstreeks 1400.

De echte Friezen zijn een blond, blank, fijngebouwd, slank menschenras. Ook de Franken zijn over het algemeen blond, maar onder hen vindt men er velen met bruin hoofdhaar en donkergrijze of bruine oogen, terwijl de huidkleur donkerder is en bij velen eenigszins naar het lichte en matte geelbruine overhelt. De frissche huidkleur „als melk en bloed" vindt men onder de Franken weinig, maar wel veel doffe oogen, sluike haren en grove gelaatstrekken, ook bij de vrouwen, zegt Johan Winkler. Door de vermenging van beide elementen zijn bij de bewoners van het gebied, dat wij in dit deel beschrijven, de zuivere typen grootendeels versmolten. En naast de genoemde grondvormen der rassen hebben zich in het kooprijke en scheepvarende Holland, waar zonen van allerlei natiën welkom waren, uit alle landen bewoners in de echte Hollanders opgelost. Daardoor is in de steden meestal een internationaal volkstype ontstaan en alleen op het platteland en in de dorpen zijn de oorspronkelijke vormen het

meest behouden gebleven.

In enkele streken en dorpen van het vasteland van Holland vindt men nog