is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ten oosten van het Departement van Binnenlandsche Zaken verrijst de schilderachtig gebouwde Maurits- of Grenadierspoort, met haar karakteristiek, in zandsteen gebeiteld wapen. Deze poort dagteekent van 1634, toen zij het kleine Oostpoortje verving, dat toegang gaf tot het daarachter gelegen Akerland en den kooltuin. Toen dit land en de kooltuin in 1634 voor den bouw van huiserven waren verkocht, moest de kleine poort wel vergroot worden. Van deze plek

Het huis van graaf Maurits van Nassau.

verzuime men niet, den gerestaureerden, smaakvollen achtergevel van het oude grafelijk paleis te beschouwen.

Weinige schreden van hier staan wij voor het zwaar opgetrokken, massief deftige Mauritshuis, gebouwd door graaf Johan Maurits van Nassau, die in dienst der West-Indische Compagnie Brazilië bestuurde (overl. 1679).

Op deze plaats verhief zich oudtijds het rondeel, dat het Akkerland aan de Vijverzijde afsloot en waarlangs het voetpad liep van het Binnenhof naar den kooltuin. Op dit terrein werd in 1633 aan Maurits van Nassau toegestaan, een