is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Prins Maurits, dat aan Louise de Coligny dc huizinge Brandwijk ten laste van den lande, wat de lnuir betreft, zon worden aangeboden tot verblijfplaats. In 1595 verkregen de Staten het luns in eigendom, waarna zij liet in 1G09 aan de Prinses-Weduwe en aan haar zoon Frederik Hendrik in eigendom afstonden.

Aldus werd Frederik Hendrik eigenaar van het paleis en de tuinen en in hetzelfde jaar kocht hij een weide achter het gebouw, van 4 morgen groot, welke in een tuin werd herschapen, sedert Prinsessentuin geheeten. Deze tuin

Het Koninklijk Paleis in de 18e eeuw.

prijkte met parterres en veelkleurige bloemperken, met geschoren hagen en priëelen, met koepels en marmeren beelden, een veelhoekigen vijver, een fontein en lommerrijke lanen. Het Paleis heette toen het Oude Hof.

In dien tijd bestond het paleis nog uit een van de straat afgezonderd gebouw met twee daktorentjes en trapjesgevels. Vóór het gebouw lag een voorplein, door lage gebouwen omringd, en daarnaast strekte zich de lusthof uit.

Frederik Hendrik liet het huis geheel verbouwen en versieren met koninklijke