is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijls naar dat dorp trok. Wie den Prins in 't geheim wenschten te spreken, begaven zich dikwijls naar Rijswijk, en toen in 1622 een aanslag op Maurits' leven werd gedaan, trachtte men den Prins tijdens zijn bezoek aan Rijswijk bij het in- of nitstijgen uit de koets te overvallen.

Ook Frederik Hendrik bezocht Rijswijk gaarne en René van Renesse, Graaf van Warfusé, die in 1632 uit de Zuidelijke Nederlanden naar Holland gekomen was, had in Rijswijk geheime besprekingen met den Prins.

Dit alles leidde er toe, dat Frederik Hendrik het plan opvatte, een betere gele

Huis-ter-Nieuwburg te Rijswijk.

genheid te Rijswijk te stichten, om er, zoo noodig, vreemdelingen te kunnen ontvangen, en met zijn bekenden lust, om buitens aan te leggen, besloot hij, er ook hier een te doen verrijzen. De Hertog van Neuburg, een onzijdig vorst uit het Paltsgrafelijk huis, die Frederik Hendrik bij de belegering van Maastricht zijn diensten had aangeboden en later hoog bij hem in gunst stond, werd in 1634, toen hij zich in Den Haag bevond, uitgenoodigd, den eersten steen voor het nieuw te bouwen huis te Rijswijk te leggen, dat door den beroemden bouwmeester Jacob van Campen was ontworpen. Zoo werd het gebouw naar den Hertog het Huister-Nieuwburg genoemd. Het was een paleis, dat door bouw, prachtige tapijten en

8*