is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nieuw-Oost-Indië, die door de graslanden aan beide zijden naar den Bezuidenhoutschen weg, midden tegenover het Haagsche Bosch, loopt *), ligt de oude heerlijkheid „de W erve" of het „Huis-te-Werve".

Het Huis de Werve werd ook wel Klein Matenes of Oostwerve genoemd, ter onderscheiding van het Huis te Werve te Rijswijk. Reeds in 1262 was die heerlijkheid bekend en het vroegere gebouw met zijn koepeltoren dagteekende van 1440. Het tegenwoordige voorgebouw, met zijn drie trapjesgevels, is van

Straat in Voorburg.

jongeren datum; daarachter verrijst nog een achthoekig torentje met scherpe spits, blijkbaar van ouder dagteekening. 't Is een vriendelijk buitentje zonder het statige der oude hofsteden; een gedeelte van het land is reeds als bouwterrein in een straat langs de laan veranderd.

Den straatweg uit het dorp in noordoostelijke richting naar Veur is aanvankelijk aan beide zijden door een aaneenschakeling van prachtige parken en bosschen der onderscheidene villa's en buitens omzoomd, sommige nog in jeugdige frischheid, als Vreugd en Rust, Rusthof, andere reeds oud en verlaten. Het zijn dezelfde buitens aan de voorzijde, die wij reeds aan de achterzijde

x) Bij octrooi van G Aug. 1618, onderteekend door J. Cats en vernieuwd in 1673, is op deze laan een tol geplaatst, van welks opbrengsten de bezitters en bewoners van het Huis te Werve den weg onderhouden.