Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bosch, een naam, die nog herinnert aan het vroegere bosch. Oudtijds was Schakenbosch een heerlijkheid, en in 1569 had het bosch in deze streken nog een oppervlakte van ruim 40 H.A. Thans wordt hier enkel het niet omvangrijke overbosch gevonden.

Links verheffen zich over de graslanden nog de bosschen van Noorthey, vroeger een bekend instituut voor aanzienlijken, doch welk gebouw thans is

afgebroken, terwijl de onderwijsinrichting onder den ouden naam op Stadwijk, een vroeger buiten aan den anderen kant van Voorschoten, verplaatst is. Nabij den spoorweg ligt het prachtige buiten Duivenvoorde, met flinke waterpartijen en schoone bosschen, ingesloten door groene weiden. Voorbij Duivenvoorde wijst een zware ijzeren poort, op welker gemetselde pilaren leeuwen rusten, die wapenschilden dragen met het

opschrift: „Deum pave fide Deo", „vrees God, vertrouw op God," den toegangtot de eikenlaan, welke naar het Huis ter Horst voert, naast Duivenvoorde over den spoorweg gelegen, dat wij reeds leerden kennen (pag. 105). Wij gaan deze buitens thans voorbij, en als wij de smalle beukenlaan en poortpilaren met ridderburchten van het vroeger aanzienlijke Rosenburg, dat in 1200 gebouwd, in 1350 belegerd en, gedeeltelijk verwoest, later weer opgebouwd werd, doch thans geheel is afgebroken, achter ons hebben, staan wij aan den ingang van het vriendelijk dorp Voorschoten.

Te midden van de kleinere woningen en villa's wordt ons oog getrokken door het Pensionaat „Notre Dame de Lourdes." Uit het dichte geboomte van het vroegere buiten Bijdorp verrijst schilderachtig de torenspits der Gothische kapel van het pensionaat en klooster der Dominicanessen, die daar zoo rustig, van den weg onzichtbaar, doch met het uitzicht op den Vliet en met schoone vergezichten over de uitgestrekte weiden, verborgen liggen. De wandelingen in het bosch, de door niets gestoorde vrede en het fraaie gebouw, met zijn twee vleugels, waarvan de eene tot noviciaat en de andere tot onderwijs dient, dat werkelijk doelmatig en goed is ingericht, leveren duidelijk het bewijs, dat de Katholieken een scherp oog hebben voor schoone plekjes, om daar hun kerken, kloosters en scholen te bouwen. Een geestelijke zuster geleidde ons door deze inrichting, welke een aangenamen indruk bij ons achterliet. Uit de ontvangkamer heeft

Huize Duivenvoorde in 1739 onder Voorschoten.

Sluiten