is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de laatste jaren wordt Noordwijk in den zomer ook door families bezocht, die de zeebaden in het nabijgelegen Noord wij k-aan-Zee gebruiken en hier hun zomerverblijfplaats kiezen.

Thans wenden wij ons naar laatstgenoemd dorp. De weg naar Noordwijkaan-Zee loopt door een duinvlakte, die gedeeltelijk met gras begroeid, doch langs den weg in tuinland en verder op het Vinkeveld in bollenland herschapen is. Over die geestvlakte verrijzen de duinen met steile hellingen, waartegen zoo hier en daar een vriendelijke villa is gebouwd. De indruk van dit duinlandschap is min of meer gelijk aan dien van een miniatuur-berglandschap. Daar,

Gezicht op Noordwijk-aan-Zee.

nabij den weg, binnen het duin, ligt de villa van den dichter Verwey, waar het vergezicht over het Hollandsche landschap met de frissche zeelucht, door de dorpstraat toegevoerd, beelden van een dichterlijk realisme doen rijzen.

Noordwijk-aan-Zee is een eenvoudig visschersdorp, in het duin gelegen. Yele der kleine huisjes langs de dorpstraat zijn met kalk gewit en het geheel maakt den indruk van soberheid. De kerk ziet er oud uit, maar is zonder kunstwaarde, evenals de stompe, in een koepel eindigende toren. Ook dit dorp heeft bij het proces van den afslag der duinen door de zee een gedeelte van zijn vroegere schoonheid verloren, zooals wij dit bij Katwijk en elders leerden kennen. H. Junius, die omstreeks 1575 schreef, verhaalt, dat er weinige jaren te voren een geheele buurt of straat met huizen was weggespoeld en die afslag herhaalde zich sedert verscheidene malen. De vuurbaak, die op een hoog duin stond, is in de eerste helft der vorige eeuw door de zee weggespoeld.

Wij bezoeken Noordwijk-aan-Zee echter niet om het dorp, maar om de duinen,