is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in 1591 het koor uit zijn assche verrees, werd de grafstede des Heeren van Warmond geplaatst op de plek, waar vroeger het hoofdaltaar gestaan had. Dat gedeelte werd destijds voor de godsdienstoefening der Hervormden ingericht, terwijl het overige gedeelte in puin bleef liggen. Later verviel ook dit weder en de Hervormden bouwden een nieuwe kerk in het dorp, waardoor de oude geheel een ruïne is geworden. Uit den trein van Leiden naar Haarlem valt de toren duidelijk in het oog te midden van de bosschen.

Op het lage weiland, ten westen der kerkruïne, verhief zich vóór de Hervorming het klooster der Elfduizend Maagden, dat in 1410 gesticht werd ten behoeve van adellijke maagden, die tot armoede vervallen waren. De kloostertucht werd hier buitengewoon streng gehandhaafd; een onderaardsche gang moet van dit klooster naar de kerk geleid hebben. De fundamenten van dit klooster zijn geheel verdwenen en ook van de gang is geen spoor meer over.

Tusschen de kerkruïne en het Seminarium heeft het nonnenklooster Mariënhoeve gestaan van de Cistercienser orde, door Johan van Woude omstreeks het jaar 1409 gesticht op de puinhoopen van het kasteel Oud-Teylingen. Gedurende den Beeldenstorm werden beide kloosters verwoest en de grond werd later tot wei- en bouwlanden aangelegd, welke nog altijd den naam Kloosterland dragen.

Voorbij de vriendelijke villa Oostergeest komen wij binnen enkele minuten over den straatweg aan de bosschen van het Huis te Warmond, een voormalige Ridderhofstede, thans het eigendom van den Graaf van Limburg Stirum. Een kronkelende laan van hooge beuken en eiken tusschen hakhout en hooger geboomte leidt naar een open plek in het zuidoosten van het bosch met schoone uitzichten op het Kaager meer en over prach¬

tige weilanden. Het kasteel is een statig, doch eenvoudig, wit gepleisterd gebouw, met twee vooruitspringende vleugels, die kleine koepeltorentjes dragen, drie verdiepingen hoog, met kleine ruiten en twee vierkante hoektorens aan den achterkant. Aan drie zijden verheft het gebouw zich uit de grachten, alleen de voorzijde is open. Vroeger had het gebouw een zwaren, vierkanten toren, die in het laatst der achttiende eeuw werd afgebroken.

De eerste stichting van dit huis, het stamhuis der Heeren van Warmond, verliest zich in een ver verleden en is niet met juistheid bekend. Men weet

Huis te Warmond in 1730.